Arhiva vesti

Kako jedna kompanija može da promeni kvalitet vazduha, života i životne sredine?

15 новембра, 2017

Od ogromne je važnosti ne samo smanjiti emisije ugljen-dioksida već i preduzimati radnje protiv drugih zagađujućih materija koje štete životnoj sredini, ugrožavaju javno zdravlje i pogoršavaju kvalitet vazduha. Odgovornost je svih kompanija, počev od najvećih, da se uključe u ovu borbu, a sektor energetike i nafte i gasa ima posebnu ulogu i to tako što će preduzimati konkretne mere i ulagati u održivost. Rastuća zabrinutost za javno zdravlje i zagađenje Evropska unija preduzela je nekoliko inicijativa za borbu protiv zagađenja vazduha, i to donošenjem direktiva o kvalitetu spoljnog vazduha i čistijem vazduhu, srednjim postrojenjima za sagorevanje ili industrijskim emisijama. Sve one imaju za cilj čistiji vazduh za Evropu i njene građane. Prema zahtevima ovih propisa EU, ali i kao odgovor na veoma zabrinjavajuće nivoe praškastih materija i drugih štetnih zagađujućih materija širom evropskih gradova, kreatori politike odlučili su da usvoje ove zahtevne mere ne bi li zaštitili javno zdravlje i životnu sredinu. Na primer, Pariz, London i Brisel objavili su ove godine da uvode „zone sa čistim vazduhom“ i „zone sa niskim emisijama“ kako bi drastično ograničili zagađenje iz svih izvora. Strateška uloga industrije Bez obzira na ove napore, od ključne je važnosti uvideti da nemaju samo vlade i javna tela odgovornost da delaju: i industrija mora da pošalje jasan signal. Očuvanje dobrog kvaliteta vazduha i zaštita životne sredine nisu proces koji ide od vrha nadole, već proces koji treba definisati na svakom nivou lanca. Premda već postoji mnogo pravila i propisa koji utvrđuju industrijske procese i ograničavaju zagađenje tako što mu određuju cenu, moraju se uložiti dodatni napori i to već mogu da postignu kompanije koje su motivisane da prave promene na svom nivou i da budu uzor za druge u istom sektoru i regionu. S tim ciljem, Dozvola o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja (engl. IPPC), koju izdaje Evropska komisija, podstiče kompanije i sertifikuje industrijske instalacije koje rade pod određenim pravilima. Da bi se dobila takva dozvola, nisu dovoljni mali napori; instalacije koje podnose zahtev za tu dozvolu moraju da ispunjavaju zahteve u pogledu energetske efikasnosti, odlaganja otpada, emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište i sprečavanja nesreća, između ostalog, pre nego što im zahtev bude odobren. Sagledavanje šireg konteksta… Septembra 2017. godine, naša rafinerija u Pančevu, u koju smo uložili 3 miliona evra, dobila je takvu IPPC dozvolu, prvu koju je dobilo neko energetsko postrojenje u Srbiji, čime je potvrđeno da proizvodni proces u rafineriji ispunjava najviše domaće i standarde EU u oblasti zaštite životne sredine. Ovo postrojenje primenjuje takozvane najbolje dostupne tehnike (engl. BAT), definisane radi sprovođenja propisa EU i uzima u obzir jedinstveno okruženje u kome rafinerija radi s brojnih aspekata, uključujući društvene, radne ili prirodne dimenzije. Uistinu, naša rafinerija nafte u Pančevu ne samo da ispunjava sve ove standarde, već i sagledava širi kontekst i podstiče moderna rešenja kao što je ugradnja separatora za preradu zauljene atmosferske vode, završetak rekonstrukcije i modernizacija pristaništa kao i rad na novim konceptima trajnog odlaganja otpada ili unapređenja tehnika reagovanja na akcidente. Osim toga, opredelili smo se za sistemski pristup upravljanju energijom kroz primenu sistema međunarodnog standarda ISO 50.001, koji je poznat kao pouzdana referentna vrednost u energetskom sektoru. Najzad, upravo zato što na zaštitu životne sredine gledamo kao na pitanje srca i pitanje od najveće važnosti, NIS je uložio više od 6,7 miliona evra u projekte zaštite životne sredine i očuvanja resursa u poslednje dve godine. i ulaganje dodatnog napora da bi se napravio značajan pomak Brižljivo čuvamo svoju posvećenost ekološkim standardima i stalnom unapređenju održivog poslovanja iz godine u godinu. Ova posvećenost je ono što nas pokreće da uložimo dodatni napor i da ostvarimo više nego što nalažu obaveze koje zahtevaju EU i organi vlasti. Zaštitu životne sredine i bolji kvalitet života postavili smo visoko na listi svojih prioriteta. Konkretni projekti kojima se delotvorno smanjuju emisije azotnih oksida i sumpornih oksida predstavljaju način da sve kompanije, a posebno one iz sektora energetike, nafte i gasa, naprave značajan pomak kad su u pitanju kvalitet vazduha i dobrobit građana. Zasad, NIS je jedna od svega nekolicine kompanija u jugoistočnoj Evropi koja je uložila taj dodatni napor investirajući u održivi razvoj, unapređujući zaštitu životne sredine i kvalitet života ne samo ljudi koji rade za nas, već i građana koji žive tamo gde poslujemo. Biti društveno agilan i činiti bolje uslove života i zdravlja mogućim iziskuje nešto truda i značajnu količinu investicija na duge staze. Drago nam je što smo pionir u toj oblasti i nadamo se da će se više kompanija posvetiti tome da uloži taj dodatni napor.