Arhiva vesti

Održana sednica Odbora direktora NIS-a

31 марта, 2017

Odbor direktora je utvrdio predloge odluka Skupštine akcionara NIS-a o usvajanju navedenih izveštaja za 2016. godinu. Na održanoj sednici razmotreni su i Konsolidovani finansijski izveštaji NIS-a za prethodnu godinu, sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima za finansijsko izveštavanje - IFRS sa izveštajem nezavisnog revizora. Predloge Odluka Skupštine akcionara koje je utvrdio Odbor direktora razmotriće Skupština akcionara NIS-a na redovnoj sednici, koja će biti naknadno zakazana.