Arhiva vesti

Saradnja NIS-a i Instituta „Mihajlo Pupin“

9 јуна, 2017

Memorandum o saradnji su potpisali Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za organizaciona pitanja, i Sanja Vraneš, generalni direktor Instituta „Mihajlo Pupin“. Dokumentom je predviđeno uspostavljanje partnerskih odnosa NIS-a i Instituta „Mihajlo Pupin“, što će doprineti unapređenju i podsticanju uzajamnog stručnog i naučnog usavršavanja, povezivanju tehnološkog i naučnog rada sa aktivnostima NIS-a, kao i razmeni znanja i iskustava. Takođe, sporazumom je predviđeno i zajedničko učešće u projektima multilateralnih i bilateralnih institucija sa ciljem realizacije istraživačko-razvojnih i obrazovnih projekata. Saradnja dve strane biće posebno realizovana u okviru NIS-ovog korporativnog programa „Energija znanja“ koji već pet godina uspešno uspostavlja partnerstva sa obrazovnim i naučnim institucijama u cilju unapređenja uslova za obrazovanje i školovanje mladih stručnjaka, kao i prilagođavanja studijskih programa potrebama tržišta. U okviru ovog programa, kompanija NIS je do sada potpisala 46 sporazuma sa domaćim i međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama. Na svečanosti u Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu prisustvovali su predstavnici kompanije NIS i Instituta „Mihajlo Pupin“ „U današnje vreme koje je obeleženo ubrzanim tehnološkim razvojem neophodno je kontinuirano unapređivati stečena znanja. Zbog toga smo posebno ponosni što će razmena uzajamnog znanja i iskustava eksperata NIS-a i stručnjaka sa Instituta „Mihajlo Pupin“ biti podstaknuta ovom saradnjom“, izjavio je Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za organizaciona pitanja. Povodom svečanog potpisivanja Memoranduma održan je i niz predavanja stručnjaka i inženjera Instituta „Mihajlo Pupin“ iz oblasti energetske efikasnosti. Specijalizovana predavanja održana su na teme: „Softverski modul za optimizaciju operativnog rada hibridnih energetskih infrastruktura“, „Simulator tehnološkog postrojenja i trenažer za obuku rukovaoca za upravljanje tehnološkim procesom termoelektrane u normalnim i havarijskim pogonskim situacijama“, „Projekat modernizacija turbinskog regulatora u MSK Kikinda sa ciljem smanjenja potrošnje gasa u procesu proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe“, „Sistem automatizacije autopretakališta na skladištima NIS-a sa posebnim osvrtom na proces aditiviranja“, kao i „Integracija malih elektrana na prirodni gas u distributivni elektroenergetski sistem (DEES)“. NIS je u 2016. godini postao prva kompanija u Srbiji koja je za svoj doprinos razvoju obrazovanja dobila prestižnu „Svetosavsku nagradu“ koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Institut „Mihajlo Pupin“ je državni naučno-istraživački institut koji se bavi istraživanjem u oblastima elektronike, automatike, procesnog upravljanja, računarstva, telekomunikacija, digitalne obrade signala, informacionih sistema, softverskog inženjerstva i robotike.