Архива вести

НИС наставио са модернизацијом Рафинерије нафте Панчево

December 12, 2000

Завршетком треће фазе модернизације аутопунилишта, што је инвестиција вредна готово два милиона евра, инсталиран је еколошки најбезбеднији начин утовара деривата у аутоцистерне. Реч је о начину пуњења цистерни одоздо који се сада примењује на две трећине свих утоварних места у РНП. Овом, пре свега, еколошком инвестицијом практично су елиминисана испарења загађујућих честица приликом пуњења цистерни на аутопунилишту у Панчеву. Ово није крај, јер се у оквиру започетих активности у последњој фази модернизације аутопунилишта, планира потпуна замена управљачког система, као и низ техничких унапређења, које ће још више побољшати техничку сигурност и еколошку безбедност. Још једна значајна еколошка инвестиција у рафинеријској преради НИС-а вредна преко пет милиона евра односи се на затворен систем дренирања код процесне опреме. Суштина овог процеса је у томе да се течност (флуид) који се повремено испушта у производном процесу прикупи у посебне посуде и поново врати у производни процес. Захваљујући овом систему, емисије загађујућих материја у атмосферу у току нормалног рада постројења су у границама које су прописане европским еколошким стандардима. Реализацијом програма смањења производње бензина и повећања продукције дизела, рафинеријска прерада НИС-а се успешно укључила у савремене светске рафинеријске трендове, који налажу већу производњу дизел горива. Применом овог програма у току 2015. године се очекује производња од око 3,5 хиљада тона дизела више на месечном нивоу, а укупни финансијски ефекти свих мера на годишњем нивоу износе више од пет милиона евра. Крајем априла у панчевачкој рафинерији успешно је завршен пројекат затвореног система узимања узорака. Ова инвестиција вредна готово два милиона евра првенствено има еколошки значај, јер узорци који се узимају не долазе у додир са атмосфером, што је значајан допринос очувању здраве радне и животне околине. Пројекат је реализован за годину и по дана и читава рафинерија је покривена модерним начином узимања узорака. На 160 места у 24 погона изграђени су панели у којима се више пута у току дана узимају узорци сировина и производа, чији се квалитет потом контролише у рафинеријској лабораторији. Ово није крај инвестиција у Рафинерији нафте Панчево. У току ове године приступиће се наставку реализације пројекта Дубока прерада, што је друга фаза модернизације прерађивачког комплекса, чиме ће РНП постати још конкурентнија.