Архива вести

НИС на Београдској берзи представио полугодишње резултате пословања за 2015.

December 12, 2000

Презентацију је инвеститорима и акционарима представио Антон Фјодоров, директор функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство. Стручна јавност је обавештена да је НИС је у протеклом периоду позитивно пословао уз нето добит од 5 милијарди динара, и то упркос сложеним макроекономским условима, као што су негативне курсне разлике и пад цене сирове нафте на светском тржишту. Тај резултат је постигнут захваљујући повећању унутрашње ефикасности, као и доследном спровођењу програма уштеде и политике ослањања на интерне ресурсе. Показатељ EBITDA је за првих шест месеци 2015. године износио 21 милијарду динара. „План компаније је да настави тренд повећања оперативне ефикасности, као и да настави са развојем и модернизацијом малопродајне мреже и даљим увођењем иновација у пословање“, закључио је Антон Фјодоров, директор функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство .