Архива вести

НИС објављује консолидоване резултате пословања групе компанија за девет месеци 2014. године

December 12, 2000

Погоршање спољних економских услова имало је негативан утицај на финансијске показатеље НИС-а. Нето добит групе компанија НИС према резултатима за девет месеци 2014. године износила је 21 милијарду динара, што је за 33% ниже од истог показатеља прошле године. Међу негативним факторима који су утицали на национални енергетски сектор преовладавали су девалвација курса домаће валуте према долару и евру, стагнација тражње на тржишту нафтних деривата, као и глобални пад цена угљоводоника. Осим тога повећан је порез на профит за велике инвеститоре. Обим директних и индиректних пореских обавеза групе компанија НИС према резултатима за првих девет месеци 2014. године, укључујући акцизе, порез на профит и друга пореска давања, премашио је прошлогодишњи показатељ за 10% и износи 97,9 милијарди динара. Данас је одржан Дан инвеститора који се трећу годину заредом организује у НИС-овим просторијима. Том приликом се инвестициона јавност упознала са резултатима рада компаније и плановима за будући период. Сума доспелих дугова јавних предузећа по плаћањима за робу и услуге НИС-у са стањем на крају септембра 2014. године износила је око 60 милијарди динара. Због одсуства позитивне динамике гашења потраживања, компанија је била принуђена да настави смањење инвестиционог програма планираног за 2014. годину. Обим капиталних улагања НИС-а према резултатима извештајног периода износио је 26,9 милијарди динара, што је за 29% мање од истог показатеља 2013. године. Недостајуће обиме финансирања у оквиру реализације приоритетних инвестиционих пројеката, НИС је био принуђен да компензује преко повећања банкарског дуга. Сума спољног задужења НИС-а на основу резултата за првих девет месеци 2014. године износила је 744 милиона долара, што премашује прошлогодишњи показатељ за 53%. Обим производње угљоводоника НИС-а за извештајни период незнатно је пао (-1%) у поређењу са истим показатељем за 2013. годину и износио је 1,209 милиона тона нафтног еквивалента. Према резултатима за првих девет месеци 2014. године, обим рафинеријске прераде компаније је износио 2,252 милиона тона, што је за 2% више него у истом периоду прошле године. Продаја нафтних деривата НИС-а у овом периоду износила је 2,253 милиона тона, што за 3% премашује показатељ од прошле године. Малопродаја НИС-а према резултатима за првих девет месеци 2014. године је пала за 5% у поређењу с показатељима прошле године, до нивоа од 484.000 тона. Негативан утицај на малопродају имале су, пре свега, последице поплава из маја 2014. године – нагли пад потрошње горива међу широким слојевима становништва. Према експертским проценама, обим домаћег тржишта нафтних деривата пао је за 2%. Захваљујући изласку на тржиште новог висококвалитетног брендираног дизела, укупан обим продаје моторних горива НИС-а повећан је за 8% у поређењу с истим периодом прошле године и износио је 1,290 милиона тона. Обим продаје моторних горива на српском тржишту повећао се за 2%. Компанија је успела да сачува удео учешћа на националном тржишту деривата на нивоу прошле године. НИС је повећао обим продаје нафтних деривата на иностраним тржиштима до 115.000 тона, што је више од два пута боље од резултата за исти период прошле године. Коментаришући резултате рада НИС-а за девет месеци 2014. године генерални директор компаније Кирил Кравченко је изјавио: „Економска ситуација у којој данас послује НИС, као што смо и предвидели, знатно је гора од прошлогодишње. Негативна динамика приметна је у свим кључним факторима – од цена основних енергената до повећања потраживања. У циљу очувања конкурентности и стабилности пословања ми улажемо додатне напоре на повећању унутрашње ефикасности и контроли издатака и производних трошкова, који су већ почели да дају опипљиве резултате. Радимо на прилагођавању средњорочних планова развоја НИС-а савременим условима тржишта, полазећи од стања у привреди Србије и спољне конјуктуре“.