Архива вести

НИС у Аминско постројење уложио више од 30 милиона евра

December 12, 2000

Компанија НИС је уложила више од 30 милиона евра у пројекат изградње Аминског постројења Рад овог савременог постројења омогућава повећање квалитета домаћег природног гаса, путем издвајања угљен диоксида и других гасних примеса, док истовремено доприноси и повећању обима производње гаса. Осим позитивног бизнис ефекта, овај пројекат има и значајну еколошку компоненту јер је технологија која се користи у Аминском постројењу једна од еколошки најбезбеднијих. Наиме, начин прераде у овом постројењу је такав да у потпуности спречава доспевање угљен диоксида у атмосферу и самим тим, доприноси смањењу ефекта „стаклене баште“. Технологија која се примењује у Аминском постројењу је HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), једна од најефикаснијих међу постојећим методама у процесу прераде гаса. Њено коришћење доприноси повећању ефикасности пословања компаније будући да омогућава уштеду топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала до 25 одсто у поређењу са технологијама које су се раније примењивале. Постројење у Елемиру je прво HiPACT  постројење у Европи, па се НИС на овај начин још једном потврдио као пионир у примени најсавременијих технологија не само у Србији, већ и на целом континенту. Реализацијом овог пројекта, НИС постиже двоструки ефекат. Најпре, ту је значајно побољшање квалитета домаћег природног гаса и повећање обима његове производње. Са друге стране, еколошке карактеристике производних процеса у Аминском постројењу показују да, као друштвено - одговорна компанија, НИС велику бригу посвећује заштити животне средине. Аминско постројење је постројење за третирање природног гаса амином (амин је хемијско једињење које се ефикасно везује и уклања примесе, попут угљен диоксида  и водоник сулфида из природног гаса). На тај начин добија се природни гас врхунског квалитета, који је спреман за испоруку у јавну дистрибутивну мрежу.