Архива вести

Одржана девета седница Одбора директора НИС-а

December 12, 2000

Нето добит групе компанија НИС је, према резултатима за шест месеци 2014. године, износила 17 милијарди динара, што је за 5 одсто ниже од истог показатеља прошле године. Оперативна добит пре плаћања камата, пореза на профит и амортизације на основу резултата првог полугодишта 2014. године, износила је 30,9 милијаради динара, што је за 10 одсто боље од истог показатеља прошле године. Раст оперативног профита је, пре свега, достигнут захваљујући повећању ефикасности пословања, смањењу производних и оперативних трошкова. У првом полугодишту 2014. године НИС је био принуђен да смањи обим инвестиционог програма – за 26 одсто у поређењу са истим периодом прошле године. Обим капиталних улагања за првих шест месеци 2014. године износио је 17,8 милијарди динара. Смањење обима инвестиција изазвано је смањењем оперативног новчаног тока и повећањем износа потраживања. Обим производње угљоводоника НИС-а за прво полугодиште текуће године незнатно је смањен (-1%) у поређењу с тим показатељем за 2013. годину, и износио је 809 хиљада тона н.е. По резултатима за првих шест месеци 2014. године обим прераде у рафинеријама компаније износио је 1,574 милиона тона, што је за 12 процената више него у истом периоду прошле године. Продаја нафтних деривата НИС-а је у овом периоду достигла 1,425 милиона тона, што за шест одсто премашује прошлогодишње показатеље. Коментаришући резултате рада компаније за првих шест месеци 2014. године, председник Одбора директора НИС Вадим Јаковљев је изјавио: „Задовољни смо резултатима које је НИС постигао на повећању ефикасности пословања, што омогућује компанији да остане стабилна и да настави развој. Ипак, негативна динамика појединих показатеља, условљена умногоме дуговима државних компанија, захтева много већу пажњу. Ми настављамо рад на тражењу ефикасног решења с нашим партнерима у Влади Србије. Надам се да ћемо успети да постигнемо договоре који ће омогућити НИС-у да настави реализацију средњорочног инвестиционог плана и стратегије развоја“.