Архива вести

Одржана седница Одбора директора НИС-а

December 12, 2000

Одбор директора је утврдио предлоге одлука Скупштине акционара НИС-а о усвајању наведених извештаја за 2016. годину. На одржаној седници размотрени су и Консолидовани финансијски извештаји НИС-а за претходну годину, састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање - IFRS са извештајем независног ревизора. Предлоге Одлука Скупштине акционара које је утврдио Одбор директорa размотриће Скупштина акционара НИС-а на редовној седници, која ће бити накнадно заказана.