Архива вести

Одржана седница Одбора директора НИС-а

December 12, 2000

Такође, на седници је размотрен и Годишњи извештај НИС-а за 2015. годину и утврђен предлог Одлуке Скупштини акционара НИС-а о усвајању датог Годишњег извештаја. Одбор директора је размотрио и Извештај независног ревизора "PricewaterhouseCoopers"  са позитивним мишљењем о усклађености  Годишњег извештаја НИС-а за 2015. годину са финансијским извештајима и утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара НИС о његовом усвајању. Датум одржавања редовне седнице Скупштине акционара НИС-а у 2016. години биће утврђен на наредној седници Одбора директора НИС-а.