Архива вести

Одржана Х редовна седница Скупштине акционара НИС-а

December 12, 2000

На основу ове одлуке НИС а.д. Нови Сад ће акционарима на име дивиденде исплатити 6.948.003.644 динара, односно 42,61 динар по акцији бруто. Тиме ће НИС а.д. Нови Сад акционарима шесту годину заредом на име дивиденде исплатити 25 одсто прошлогодишње нето добити Друштва. Нето добит НИС а.д. Нови Сад у 2017. години износила је 27,8 милијарди динара. Право на дивиденду за 2017. годину имају сви акционари НИС а.д. Нови Сад који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара X редовне седнице Скупштине акционара, односно на дан 11. јун 2018. године. Дан и поступaк исплате дивиденде акционарима одредиће Одбор директора НИС а.д. Нови Сад. Такође, Скупштина акционара је усвојила и Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, као и Финансијске извештаје, Консолидоване финансијске извештаје и извештаје о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину. За ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину изабрано је друштво „PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd“. На предлог већинског акционара, ЈАД „Гаспром њефт“, на седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именовани: - Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора, први заменик генералног директора JAД „Гаспром њефт“, - Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад, - Сергеј Папенко, начелник Департмана за рад са заједничким предузећима и ефикасност бизниса ЈАД "Гаспром њефт", - Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“, - Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт”, - Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”. На предлог Републике Србије за чланове Одбора директора су именовани: – Никола Мартиновић, – Даница Драшковић. За независне чланове Одбора директора именовани су Волфганг Рутеншторфер и Олга Висоцка. За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад је именован Ненад Мијаиловић, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.