Архива вести

Одржан НИС-ов Форум извођача

December 12, 2000

На скупу у Пословном центру НИС-а у Новом Саду учествовало је 95 компанија из Србије, највећих извођача радова у НИС-у Поштовање високих стандарда безбедности на раду за све запослене и пословне партнере, као и одрживо управљање животном средином представљају стратешко опредељење НИС-а. Због тога компанија примењује највише стандарде у области HSE-а, тежећи нултом ризику за запослене, извођаче и трећа лица. Уз неговање отворених и партнерских односа, НИС посебну пажњу посвећује управљању извођачима са аспекта HSE-а, применом прописаних процедура утемељених на доброј светској пракси. У оквиру форума одржана су два округла стола на теме подизања компетенција и мотивације извођача и подизвођача радова у НИС-у. Ово је била прилика да представници НИС-а и извођачи радова из разних грана индустрије – од машинско-монтажних радова до грађевинске индустрије и саобраћаја, кроз отворени дијалог размене искуства, представе резултате и нове идеје за побољшање безбедносне културе. У оквиру форума одржана су два округла стола на теме подизања компетенција и мотивације извођача и подизвођача радова у НИС-у Пажњу учесника скупа привукла је и изложба личне заштитне опреме на којој је представљена савремена опрема добављача из Србије и Русије намењена безбедном раду.