Пословање НИС-а заснива се на корпоративној Стратегији развоја до 2025. године којом су постављени темељи за даљи развој компаније и повећање вредности за акционаре, запослене и ширу заједницу у изазовним макроекономским условима.

Правци развоја НИС-а дефинисани Стратегијом су даља модернизација прерађивачких капацитета НИС-а, очување показатеља производње нафте и гаса и раст резерви угљоводоника, модернизација и форматирање малопродајне мреже, изградња нових капацитета за производњу електричне енергије и очување позиције регионалног лидера по ефикасности пословања. Стратегијом је дефинисан и амбициозни инвестициони циклус током којег ће НИС инвестирати више од 2,2 милијарде долара до 2025. године.

Кључни развојни пројекти НИС-а су завршетак пројекта „Дубока прерада“ у Рафинерији нафте Панчево и изградња термоелектране-топлане Панчево.