Poslovanje NIS-a zasniva se na korporativnoj Strategiji razvoja do 2025. godine kojom su postavljeni temelji za dalji razvoj kompanije i povećanje vrednosti za akcionare, zaposlene i širu zajednicu u izazovnim makroekonomskim uslovima.

Pravci razvoja NIS-a definisani Strategijom su dalja modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a, očuvanje pokazatelja proizvodnje nafte i gasa i rast rezervi ugljovodonika, modernizacija i formatiranje maloprodajne mreže, izgradnja novih kapaciteta za proizvodnju električne energije i očuvanje pozicije regionalnog lidera po efikasnosti poslovanja. Strategijom je definisan i ambiciozni investicioni ciklus tokom kojeg će NIS investirati više od 2,2 milijarde dolara do 2025. godine.

Ključni razvojni projekti NIS-a su završetak projekta „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo i izgradnja termoelektrane-toplane Pančevo.