Резултати конкурса Заједници заједно 2020

Преглед подржаних пројеката у 2020. години:

 • Београд

  1. ОШ „Драган Лукић“, Нови Београд

  Опремање два кабинета дигиталним пакетима (интерактивна табла, пројектор и лаптоп), таблетима за ученике, као и замена дотрајалог школског намештаја у њима

  2.014.995,72 дин.

  2. ОШ “Уједињене нације”, Чукарица

  Набавка интерактивних табли за кабинете хемије, физике, биологије, енглеског и француског језика, математике у којима се одвија настава и из других предмета

  827.277,50 дин.

  3. Oсновна школа за образовање ученика са сметњама у развоју “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун

  Набавка интерактивних дигиталних столова и дигиталних пакета (интерактивна табла, пројектор и лаптоп) неопходних за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју

  2.114.318,00 дин.

  4. ОШ „Бранко Ћопић“, Раковица

  Набавка интерактивних пакета, рачунара и мултифункционалног штампача за огледни кабинет за технику и технологију, као и његово реновирање и опремање школским намештајем након 35 година

  2.371.972,00 дин.

  5. Графичка школа, Нови Београд

  Oпремање кабинета за фотографију специјализованом дигиталном опремом којом школа не располаже

  1.401.246,00 дин.

  6. ОШ “Бошко Буха”, Звездара

  Обезбеђивање система за видео надзор који тренутно не постоји, за школу коју похађају деца са сметњама у развоју, у виду набавке дигиталног снимача, унутрашњих и спољашњих камера и монитора

  1.388.979,19 дин.

  7. ОШ “Драгојло Дудић”, Звездара

  Опремање кабинета за физику, биологију, ликовно, математику, хемију, историју, географију, српски језик, технику и технологију, кабинета за стране језике и учионице разредне наставе сетовима које чине интерактивне табле и пројектори

  1.755.360,00 дин.

  8. ОШ Дражевац, Обреновац (Дражевац)

  Опремање два простора, школске библиотеке и кутка за децу, који се користе за наставне и ваннаставне активности (ученичке секције), десктоп рачунарима, штампачем и пројектором

  793.176,00 дин.

  9. ОШ “Ђура Јакшић”, Раковица

  Опремање информатичког кабинета сервером, рачунарима за ученике, штампачем, ученичким намештајем, као и дигиталним пакетом за ученике 3. и 4. разреда

  1.329.119,40 дин.

  10. ОШ “Змај Јова Јовановић”, Вождовац

  Опремање информатичког кабинета лаптоп и десктоп рачунарима са мониторима и штампачима и уређење кабинета које укључује санацију плафона и извођење молерских радова

  1.354.292,42 дин.

  11. Седма београдска гимназија, Звездара (Миријево)

  Набавка наставних средстава за екперименталне и огледне вежбе из физике, биологије и образовања за одрживи развој: интерактивни дисплеј, интерактивна табла, таблети и компоненте специјализоване опрема за наставни рад

  2.488.386,62 дин.

  12. ОШ “Деспот Стефан Лазаревић”, Звездара

  Надоградња и допуна постојећег система за видео надзор камерама и дигиталним видео снимачем, у циљу повећања безбедности ученика и наставника у комплексном објекту школе и изузетно пространом дворишту

  840.985,00 дин.

  13. ОШ “Душан Вукасовић Диоген”, Сурчин (Бечмен)

  Набавка десктоп рачунара и монитора за ученике, у циљу формирања додатног информатичког кабинета, као и обезбеђење система за видео надзор који школски објекат не поседује

  1.319.892,15 дин.

  Укупан буџет за Град Београд: 20.000.000,00 дин.

 • Нови Сад

  1. Медицинска школа “7.април”

  Набавка десктоп рачунара са мониторима у циљу замене опреме у реновираном информатичком кабинету који се користи за извођење наставе из два предмета, док ће постојећа опрема бити коришћена у специјализованим кабинетима за стручну наставу и у библиотеци

  947.394,00 дин.

  2. ОШ “Алекса Шантић”, Степановићево

  Опремање кабинета за извођење наставе у области STEAM дисциплина 3D штампачем, десктоп рачунарима са мониторима, ласерским штампачем и замена ученичког намештаја старог 30 година

  1.264.910,84 дин.

  3. ОШ “Ђорђе Натошевић”

  Набавка опреме и намештаја за две учионице у најлошијем стању – таблета и десктоп рачунара са лиценцом net support school, интерактивних табли, пројектора и штампача, као и специјалних ормарића за одлагање и пуњење таблета

  2.464.370,18 дин.

  4. ОШ “Јован Поповић”

  Набавка десктоп рачунара за два информатичка кабинета у циљу замене нефукнционалне опреме за све ученике од 5. до 8. разреда

  1.495.500,00 дин.

  5. ОШ “Лаза Костић”, Ковиљ

  Опремање више учионица дигиталним пакетима, као и замена дотрајалог ученичког намештаја у кабинету за ликовну културу

  1.580.029,40 дин.

  6. ОШ “Васа Стајић”

  Опремање кабинета за ученике виших разреда интерактивним таблама и пројекторима, као и набавка новог ученичког намештаја за кабинет за ликовну културу и хемију

  1.363.824,00 дин.

  7. ОШ “Вук Караџић”

  Формирање информатичког кабинета уређењем постојеће учионице која је због утицаја влаге у лошем физичком стању и захтева извођење молерско-фарбарских и паркетарских радова, као и опремање десктоп рачунарима за ученике, интерактивном таблом и штампачем

  1.380.062,40 дин.

  8. Пољопривредна школа са домом ученика, Футог

  Замена застарелих компоненти дигиталне опреме у учионици за информатику новим десктоп рачунарима, док ће постојећа опрема бити распоређена у друге кабинете за извођење наставе из стручних предмета

  793.364,60 дин.

  9. Школа за дизајн „Богдан Шупут“

  Замена дотрајале рачунарске опреме у кабинету, у којем се изводи настава за неколико образовних профила (између осталих за Графички дизајн, Дизајн амбалаже и Дизајн текстила), набавком нових рачунара, пројектора, штампача и скенера, као и уређење кабинета извођењем молерских радова, заменом столарије, подних облога и опремањем школским намештајем

  1.602.878,58 дин.

  10. Средња машинска школа Нови Сад

  Обезбеђивање савременог дигиталног система за видео надзор који обухвата 78 различитих типова камера, снимаче, дискове и монитор за објекат од скоро 10.000 квадрата који тренутно користе три образовне институције (Средња машинска школа, Висока пословна школа струковних студија и Гимназија “Исидора Секулић”)

  2.107.666,00 дин.

  Укупан буџет за Град Нови Сад: 15.000.000,00 дин.

 • Ниш

  1. Грађевинска техничка школа „Неимар“

  Омогућавање извођења дигиталне наставе набавком основне дигиталне опреме коју школа не поседује, а која обухвата лаптоп рачунаре и пројекторе за осам школских кабинета

  826.680,00 дин.

  2. ОШ “Цар Константин”

  Унапређење постојећег и опремање новог информатичког кабинета десктоп рачунарима уз замену електроинсталација, као и инсталирање постојећих рачунара у учионицу за извођење дигиталне наставе у нижим разредима

  782.400,00 дин.

  3. ОШ ”Први мај”,Трупале

  Опремање информатичког кабинета дигиталном опремом и школским намештајем и унутрашње уређење кабинета који је претрпео велику материјалну штету у олуји 2018. године, а које обухвата и молерско-фарбарске радове и замену пода

  1.810.400,00 дин.

  4. Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“

  Унапређење извођења наставе за децу са развојним проблемима набавком лаптоп и таблет рачунара, интерактивних табли, специјализованих софтвера, пројектора, прилагођеног намештаја, као и уређење учионице извођењем молерских, хидро-изолационих и електрорадова

  1.580.520,00 дин.

  Укупан буџет за Град Ниш: 5.000.000,00 дин.

 • Чачак

  * На конкурс програма Заједници заједно из Чачка је пристигло укупно 10 пријава. Након увида у документацију и опис потреба, Комисија за избор пројеката је донела закључак да постоји могућност да се, у складу са потраживањима, а без нарушавања пријављене идеје, пројекти реализују у износима од по 800,000.00 динара и донела одлуку да се подржи свих 10 пројеката.

  1. Maшинско-саобраћајна школа Чачак

  Замена и допуна система за видео надзор набавком дигиталних камера, мрежног дигиталног снимача за камере, хард дискова, рек ормара и пратеће инсталационе опреме, у циљу повећања безбедности школе која има 4 објекта и двориште од скоро 9.000 квадрата у којем се налази школски полигон за обуку вожње ученика на смеровима у области саобраћаја

  800.000,00 дин.

  2. Медицинска школа Чачак

  Опремање информатичког мултифункционалног кабинета дигиталном опремом за наставне и ваннаставне активности, као и набавка намештаја и адаптација простора

  800.000,00 дин.

  3. ОШ “Филип Филиповић”

  Обезбеђивање савременог система за видео надзор који школа не поседује, а који укључује дигиталне камере, дигиталне видео снимаче, рек ормаре и пратећу инсталациону опрему

  800.000,00 дин.

  4. ОШ “Ратко Митровић”

  Замена нефункционалне дигиталне опреме у два реновирана информатичка кабинета десктоп рачунарима са мониторима и опремом за њихово умрежавање

  800.000,00 дин.

  5. ОШ “Танаско Рајић”

  Набавка савремене рачунарске опреме за два информатичка кабинета у виду десктоп рачунара и монитора који ће се поред редовне наставе користити у ваннаставним активностима роботичке и секције програмирања

  800.000,00 дин.

  6. ОШ “Татомир Анђелић”, Мрчајевци

  Опремање још једног информатичког кабинета за наставу информатике и технике и технологије лаптоп рачунарима, мониторима и таблетима, као и набавка таблета за ученике првог разреда за предмет Дигитални свет

  800.000,00 дин.

  7. ОШ “Вук Караџић”

  Опремање још једног информатичког кабинета за наставу информатике и технике и технологије десктоп рачунарима, лаптоп рачунаром, пројектором, ласерским штампачем, у циљу извођења дигиталне наставе за све ученике школе

  800.000,00 дин.

  8. Техничка школа

  Опремање кабинета информационих технологија десктоп рачунарима, пројекторима и ласерским штампачима за извођење квалитетне савремене наставе

  800.000,00 дин.

  9. ОШ “Божо Томић”, Трбушани

  Унапређење застарелог система за видео надзор набавком и постављањем камера, дигиталног снимача, хард диска и монитора са пратећом инсталационом опремом

  800.000,00 дин.

  10. ОШ “Свети Сава”

  Замена и допуна дотрајале опреме у два информатичка кабинета и мултимедијалној учионици, као и набавка компоненти дигиталне опреме за друге учионице – пројектора, монитора, десктоп рачунара и екстерних резача

  800.000,00 дин.

  Укупан буџет за Град Чачак: 8.000.000,00 дин.

 • Кикинда

  1. ОШ „Свети Сава“

  Увођење система видео надзора у циљу стварања безбеднијег окружења у 11 школа на територији Града Кикинде:
  ОШ “Свети Сава”, ОШ “Вук Караџић”, ОШ “Јован Поповић”, ОШ “Ђура Јакшић”, ОШ “Фејеш Клара”, ОШ “6.октобар”, ОМШ “Слободан Малбашки”, Техничка школа Кикинда, Средња стручна школа “Милош Црњански”, Гимназија “Душан Васиљев” и Економско-трговинска школа

  17.000.000,00 дин.

  Укупан буџет за Град Кикинда: 17.000.000,00 дин.

 • Панчево

  1. Балетска школа „Димитрије Парлић“

  Набавка лаптоп рачунара за ученике у матичној школи и два издвојена одељења, као и формирање мултимедијалне сцене набавком звучних система, микрофона, LED рефлектора, ласерског пројектора и мобилног платна за пројектор

  1.781.907,18 дин.

  2. ОШ „4. октобар“, Глогоњ

  Набавка основне дигиталне опреме (лаптоп рачунари и пројектори) и намештаја за четири учионице, као и уређење пет учионица извођењем молерских и електрорадова, чиме се комплетно опрема и реновира стари део школе

  2.394.480,00 дин.

  3. Машинска школа „Панчево“

  Формирање дигиталног кабинета који школа не поседује, набавком десктоп рачунара са мониторима

  850.000,00 дин.

  4. ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово

  Опремање реновираног информатичког кабинета десктоп рачунарима са мониторима, лаптоп рачунаром и интерактивном таблом, за извођење наставе из предмета информатика и техника и технологија, као и набавка таблета за ученике првог разреда за извођење наставе у оквиру новог предмета Дигитални свет

  1.118.496,00 дин.

  5. ОШ “Бранко Радичевић”

  Формирање новог информатичког кабинета набавком десктоп рачунара и њиховим умрежавањем, као и набавка ученичког намештаја у виду рачунарских столова и столица

  1.510.367,48 дин.

  6. ОШ “Гоце Делчев”, Јабука

  Замена постојеће застареле опреме у информатичком кабинету, опремање медијатеке (мини кабинета за информатику) десктоп рачунарима за потребе извођења наставе у оквиру предмета Дигитални свет и информатичких секција, као и набавка таблета за потребе интерактивне наставе

  1.900.109,35 дин.

  7. ОШ “Исидора Секулић”

  Замена постојеће застареле опреме у информатичком кабинету набавком нових десктоп рачунара са пратећом опремом за њихово умрежавање, и штампача

  1.072.845,00 дин.

  8. ОШ „Јован Јовановић Змај“

  Комплетно уређење дигиталног кабинета, за све ученике школе набавком десктоп и лаптоп рачунара, набавком учионичког намештаја, као и извођењем молерских и паркетарских радова

  1.677.445,00 дин.

  9. ОШ “Жарко Зрењанин”, Качарево

  Замена застареле опреме у информатичком кабинету набавком нових десктоп и лаптоп рачунара

  998.202,76 дин.

  10. Пољопривредна школа “Јосиф Панчић”

  Опремање Кабинета за сточарство набавком десктоп и лаптоп рачунара, пројектора, интерактивне табле за потребе извођења наставе у школи и на терену, као и замена постојећег ученичког намештаја

  910.867,23 дин.

  11. Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“

  Набавка асистивних дигиталних уређаја – рачунара и таблета са специјализованим софтверима за извођење наставе за ученике са развојним потешкоћама

  785.280,00 дин.

  Укупан буџет за Град Панчево: 15.000.000,00 дин.

 • Зрењанин

  1. Основна и средња музичка школа “Јосиф Маринковић”

  Набавка десктоп рачунара за информатички кабинет и тонски студио, као и унутрашње сређивање информатичког кабинета санацијом влаге и извођењем електрорадова

  797.397,70 дин.

  2. ОШ “Јован Дучић”, Клек

  Опремање школских учионица и кабинета интерактивним таблама, пројекторима, мултифункционалним уређајем, као и набавка лаптоп рачунара за наставнике у циљу припреме наставе и вођење електронског дневника

  851.428,80 дин.

  3. ОШ “2.октобар”

  Унапређење постојећег система за видео надзор набавком дигиталних камера, монитора, хард дискова и снимача, као и набавка десктоп рачунара у циљу допуне опреме у информатичком кабинету

  805.662,40 дин.

  4. ОШ „Др Бошко Вребалов“, Меленци

  Уређење информатичког кабинета извођењем фарбарско-молерских и паркетарских радова, као и његово опремање учионичким намештајем и дигиталном опремом (десктоп рачунари, ласерски штампач, интерактивни LED екран и видео надзор за потребе обезбеђивања опреме у кабинету)

  1.857.670,98 дин.

  5. ОШ „Др Јован Цвијић“

  Замена застареле опреме у постојећем информатичком и формирање новог мултимедијалног кабинета набавком нових десктоп рачунара за реализацију редовне наставе и ваннаставних активности (примена апликација, дигиталних уџбеника и других едукативних садржаја у наставном процесу), као и унапређење постојећег система за видео надзор дигиталним камерама, снимачима и хард дисковима у циљу повећања безбедности ученика у школи која има 3 улаза и 13.000 квадрата дворишног простора

  1.873.512,00 дин.

  6. ОШ “Свети Сава”, Стајићево

  Уређење три учионице заменом прозора (из 1935. године) и санацијом зидних површина, као и набавка основне дигиталне опреме (десктоп рачунара и пројектора), чиме се обезбеђују услови за боравак и рад свих ученика школе

  1.228.416,00 дин.

  7. ОШ “Светозар Марковић Тоза”, Елемир

  Уређење кабинета за информатику, у матичној згради школе, извођењем молерских и електро радова, уградњом нових врата и набавком ученичког намештаја, као и набавка рачунарске опреме у виду десктоп и лаптоп рачунара, пројектора и мултифункционалног уређаја, док се постојећа опрема и намештај преноси у издвојено одељење у Тарашу

  1.432.728,00 дин.

  8. ОШ “Жарко Зрењанин”

  Замена неисправног система за видео надзор камерама, снимачем, хард диском, као и замена дотрајале рачунарске опреме у два кабинета за информатику и технику и технологију набавком десктоп рачунара и пројектора

  823.680,00 дин.

  9. Техничка школа

  Опремање кабинета за извођење наставе за образовне профиле техничар мехатронике и машински техничар за компјутерско управљање CNC машином и руковалац постројењима за добијање нафте и гаса индустријским роботом за обраду материјала – Gripper Gimatic уређаја, Robot Ware софтвер

  2.024.934,12 дин.

  10. ОШ “Петар Петровић Његош”

  Замена дотрајале и нефункционалне опреме у информатичком кабинету набавком нових десктоп рачунара са мониторима и LCD телевизора, као и набавка ученичког намештаја

  804.570,00 дин.

  Укупан буџет за Град Зрењанин: 12.500.000,00 дин.

 • Пожаревац

  1. ОШ „Свети Сава“

  Опремање кабинета за технику и технологију лаптоп рачунарима, специјалним столовима за извођење наставе, 3D штампачем и филаментима, учионичким намештајем, као и опремање информатичког кабинета десктоп рачунарима и њихово умрежавање у једну целину

  1.500.000,00 дин.

  2. ОШ “Свети владика Николај”, Брадарац

  Формирање три информатичка кабинета које школа нема (једног у матичној згради и два у издвојеним одељењима школе) уређењем унутрашњег простора који обухвата молерско-фарбарске радове у свим учионицама, набавку учионичког намештаја, као и набавку десктоп рачунара, пројектора и платна за пројектор

  2.500.000,00 дин.

  Укупан буџет за Град Пожаревац: 4.000.000,00 дин.

 • Кањижа

  1. ОШ „Арањ Јанош”, Трешњевац

  Опремање информатичког кабинета у матичној згради у Трешњевцу десктоп рачунарима, пројекторима, штампачем, LCD TV уређајем, клима уређајем и намештајем за кабинет, као и обезбеђивање система за видео надзор за објекат школе у Тотовом Селу

  2.500.000,00 дин.

  2. ОШ „Јован Јовановић Змај“

  Опремање три информатичка кабинета у матичној и издвојеним одељењима школе дигиталном опремом: десктоп рачунарима, лаптоп рачунарима, пројектором, као и уређење кабинета извођењем комплетних молерских радова

  2.500.000,00 дин.

  Укупан буџет за Општину Кањижа: 5.000.000,00 дин.

 • Србобран

  1. ОШ „Петар Драпшин“, Турија

  Омогућавање извођења дигиталне наставе набавком основне дигиталне опреме коју школа не поседује, а која обухвата лаптоп и десктоп рачунаре, пројекторе, таблете и интерактивне табле, чиме се задовољавају потребе извођења наставе у дигиталном окружењу за све ученике школе

  2.500.000,00 дин.

  2. ОШ „Жарко Зрењанин Уча“, Надаљ

  Набавка дигиталне опреме у виду интерактивних табли, пројектора, мултифункционалног уређаја (штампач-копир-скенер) и лаптоп рачунара у циљу омогућавања извођења наставе у дигиталном окружењу на нивоу целе школе

  2.500.000,00 дин.

  Укупан буџет за Општину Србобран: 5.000.000,00 дин.

 • Нови Бечеј

  1. ОШ ”Доситеј Обрадовић“, Бочар

  Опремање свих учионица и информатичког кабинета дигиталном опремом – интерактивним таблама и пројекторима у циљу осавремењивања наставе за све ученике школе

  927.969,60 дин.

  2. ОШ “Јосиф Маринковић”

  Унапређење система за видео надзор набавком мрежних дигиталних снимача, хард дискова, монитора, камера, LED телевизора и пратеће инсталационе опреме, за два објекта школе и два дворишта

  790.116,00 дин.

  3. ОШ ,,Станчић Милан Уча“, Кумане

  Замена застарелих десктоп рачунара у информатичком кабинету са циљем квалитетног извођења наставе за предмете информатика и рачунарство и техника и технологија, као и ваннаставних активности за све ђаке школе

  830.224,40 дин.

  4. Средња школа Нови Бечеј

  Набавка лаптоп рачунара за кабинет у којем се одвија настава из предмета информатика и рачунарство (за Гимназију општег типа), као и за кабинет у којем се одвија настава за профил техничар мехатронике (из подручја рада електротехника и машинство и обрада метала) у циљу осавремењивања наставе у области моделирања и пројектовања

  1.451.690,00 дин.

  Укупан буџет за Општину Нови Бечеј: 4.000.000,00 дин.

 • Житиште

  1. ОШ “Свети Сава”

  Обезбеђивање дигиталне опреме – десктоп рачунара са мониторима за потребе матичне школе и три издвојена одељења

  1.198.300,00 дин.

  2. ОШ “Никола Тесла”, Банатско Карађорђево

  Набавка SMART телевизора, пројектора, платна за пројектор, лаптоп рачунара, ласерског штампача и комплета звучника за озвучење, у циљу извођења савремене дигиталне наставе у сва три објекта школе (Банатско Карађорђево, Честерег и Торда)

  1.095.216,00 дин.

  3. ОШ „Милош Црњански“, Српски Итебеј

  Опремање сва три школска објекта (Сррпски Итебеј, Међа и Хетин) лаптоп рачунарима, SMART телевизорима, пројекторима, десктоп рачунарима, белом магнетном таблом и ученичким намештајем

  1.706.484,00 дин.

  Укупан буџет за Општину Житиште: 4.000.000,00 дин.