Energija znanja

Energy of knowledge

Pre osam godina, kada smo kao kompanija prepoznali neusklađenost između ponude i tražnje kadrova na tržištu rada, pokrenuli smo program „Energija znanja“, sa željom da situaciju unapredimo i obezbedimo nove, kvalitetne kadrove za svoje potrebe, ali za potrebe tržišta rada u celini. Najviše kadrova nedostajalo je u domenu prirodnih i tehničkih nauka, a tehnologiju i metodologiju rada je trebalo modernizovati kako bi se unapredio nastavni program i stvorili savremeniji uslovi za rad.

 

Od tada, renovirali smo i opremili više od 60 učionica, kabineta i laboratorija na fakultetima i u školama širom Srbije. Do danas smo stipendirali više od 100 studenata u Srbiji i Ruskoj Federaciji, a stipendisti se po završetku studija zapošljavaju u NIS-u.

Kontinuirano sarađujemo sa obrazovnim institucijama i naučnim društvima u našoj i drugim zemljama. Na taj način, kroz investiranje u obrazovni sistem i podršku najuspešnijim mladim talentima, uspevamo da obezbedimo kvalitetne stručnjake koji su od ključnog značaja za razvoj naše kompanije.

 

Kroz našu „Energiju znanja“, ne samo da stipendiramo studente putem individualnih programa, već sarađujemo i sa školama, naučnim društvima, fakultetima i univerzitetima u Srbiji, regionu i Ruskoj Federaciji.

 

Saradnja sa visokoškolskim ustanovama obuhvata saradnju sa fakultetima koji su od interesa za delatnost naše kompanije, što uključuje stipendiranje studenata na ovim fakultetima, gostujuća predavanja profesora fakulteta i NIS-ovih stručnjaka, prakse za NIS stipendiste i studente sa ovih fakulteta, terenske posete kompaniji, realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

 

U okviru saradnje sa srednjim školama i stručnim naučnim društvima, podržavamo organizaciju svih nivoa takmičenja iz oblasti prirodnih nauka (matematike, fizike i hemije), ali i ruskog jezika.

 

Godine 2016. postali smo prva kompanija ponosni nosilac prestižne „Svetosavske nagrade“ za doprinos obrazovanju u Srbiji, koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Prepoznati smo kao kompanija koja je svojim ulaganjima u okviru korporativnog programa „Energija znanja“ doprinela poboljšanju uslova obrazovanja u obrazovnim institucijama širom Srbije.

Energija znanja

Udžbenik ruskog jezika

„Ни пуха ни пера“ je novi savremeni udžbenik za učenje ruskog jezika, u čijoj je izradi učestvovala i naša kompanija

SAZNAJ VIŠE