Energija znanja

Program Energija znanja pokrenuli smo 2012. godine. Ideja o programu objedinila je naša nastojanja da kroz jedinstven kontinuirani proces doprinosimo unapređenju obrazovnog sistema u Srbiji, obezbeđujemo potrebne kadrove za kompaniju, kao i da se približimo akademskoj zajednici i mladima.

Kroz program ostvarujemo dugogodišnju saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama, poboljšavamo infrastrukturu i uslove za realizaciju nastave i naučnih aktivnosti u školama i na fakultetima, realizujemo zajedničke projekte, podržavamo razvoj prirodnih nauka i popularizaciju ruskog jezika i dodeljujemo stipendije najboljim srpskim studentima u skladu sa kadrovskim potrebama kompanije.

U proteklom periodu renovirali smo i opremili više od 60 učionica, kabineta i laboratorija na fakultetima i u školama širom Srbije. Do danas smo stipendirali više od 130 studenata u Srbiji i Ruskoj Federaciji. Uz našu podršku talentovani matematičari, fizičari i hemičari su sa međunarodnih olimpijada doneli preko 100 medalja.

Vizija „Energije znanja“ je unapređenje nastavnog plana i programa, kreiranje savremenijih uslova za rad i prilagođavanja studijskih programa potrebama tržišta rada.

Godine 2016. postali smo prva kompanija ponosni nosilac prestižne „Svetosavske nagrade“ za doprinos obrazovanju u Srbiji, koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Prepoznati smo kao kompanija koja je svojim ulaganjima u okviru korporativnog programa „Energija znanja“ doprinela poboljšanju uslova u obrazovnim institucijama širom Srbije.

 • Saradnja sa univerzitetima i fakultetima

  Sarađujemo sa dva univerziteta u Srbiji, 9 univerziteta u regionu i Ruskoj Federaciji i sa preko 30 fakulteta.
  Saradnja sa visokoškolskim ustanovama odnosi se na fakultete od interesa za delatnost kompanije, što uključuje: akreditaciju postojećih i novih studijskih programa na fakultetima u skladu sa interesima kompanije, gostujuća predavanja profesora fakulteta i NIS-ovih stručnjaka, terenske posete kompaniji i stručne prakse za stipendiste i studente partnerskih fakulteta, opremanje kabineta i laboratorija i realizaciju zajedničkih projekata.

  Učestvovali smo u akreditaciji postojećih i novih studijskih programa na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (OAS – Inženjerstvo nafte i gasa“; MAS – Geologija nafte i gasa) i Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ Univerziteta u Novom Sadu (Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa). Pružamo višegodišnju podršku realizaciji predavanja na smeru Naftno-petrohemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Na ovim fakultetima opremili smo računarske učionice, kabinete i laboratorije.

  Pored podrške radu studijskih programa od interesa na partnerskim fakultetima, svake godine organizujemo gostujuća predavanja stručnjaka kompanije NIS za studente brojnih partnerskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Profesori ovih fakulteta takođe drže predavanja našim kolegama, a jedan od oblika saradnje se realizuje i kroz obuke koje eksperti sa fakulteta pružaju našim zaposlenima. Ovakav vid saradnje privrednog i akademskog sektora je veoma zastupljen u savremenom poslovanju i donosi brojne obostrane benefite. Kroz gostujuća predavanja studenti se upoznaju sa kompanijom, njenom strukturom, biznis okruženjem i očekivanjima koje kompanija ima od budućih kolega. Naši stručnjaci prenose studentima praktična znanja, NIS stiče uvid u najtalentovanije studente, a studenti imaju priliku da se sretnu sa realnim pitanjima i problemima u praksi. Predavanja predstavljaju dopunu i podršku obrazovnim programima.

  Stručna praksa u okviru programa „Energija znanja“ je namenjena stipendistima kompanije, kao i studentima partnerskih fakulteta. Pored toga organizujemo jednonedeljne prakse, terenske posete objektima i postrojenjima NIS-a na zahtev fakulteta koji su od interesa za naše biznis procese.

 • Saradnja sa školama i naučnim društvima

  Naša saradnja sa brojnim osnovnim i srednjim školama širom Srbije je vrlo raznovrsna.

  U skladu sa potrebama za budućim kadrovima u naftnoj industriji, inicirali smo i podržali ponovnu akreditaciju obrazovnog profila Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa u Tehničkoj školi Zrenjanin, kao i akreditaciju tri nova obrazovna profila u pančevačkim školama: Tehničkoj školi „23. maj“, Mašinskoj školi „Pančevo“ i Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“.

  Obezbeđujemo sredstva za renoviranje ili kompletnu adaptaciju, kao i opremanje kabineta u školama laboratorijskom ili računarskom opremom.

  U cilju popularizacije prirodnih nauka podržavamo realizaciju olimpijada znanja iz matematike, fizike i hemije na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kroz saradnju sa Društvom matematičara Srbije, Društvom fizičara Srbije i Srpskim hemijskim društvom.

  Do sada smo podržali organizaciju i učešće srpskih takmičara na preko 40 srpskih i međunarodnih olimpijada.

 • Popularizacija ruskog jezika

  Posebnu pažnju posvećujemo aktivnostima i projektima koji doprinose reafirmaciji i popularizaciji ruskog jezika u Republici Srbiji.

  Od 2013. godine podržavamo organizaciju i realizaciju NIS olimpijade iz ruskog jezika u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ruskim centrom Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu i Slavističkim društvom Srbije. Olimpijada iz ruskog jezika je takmičenje u poznavanju i vladanju ruskim jezikom, organizovano za učenike završnih razreda osnovnih škola, kao i za sve učenike srednjih škola i studente fakulteta u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Cilj ovog takmičenja je popularizacija ruskog jezika i povećanje broja učenika koji izučavaju ruski jezik u Srbiji i regionu. Od 2014. godine je deo zvaničnih takmičenja u kalendaru Ministarstva prosvete Republike Srbije.

  Podržavamo realizaciju dvojezične srpsko-ruske nastave od 2014. godine u tri škole: u novosadskim OŠ „Jovan Popović“ i Gimnaziji „J. J. Zmaj“, kao i u Aleksinačkoj gimnaziji.

  Uz finansijsku podršku NIS-a adaptirani su i opremljeni kabineti za ruski jezik u 17 škola čiji učenici su na NIS olimpijadama iz ruskog jezika ostvarili značajne rezultate.

  Naš važan partner je i Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa kojim je organizovana nastava srpskog jezika za nastavnike i učenike Ruske škole pri Ambasadi Rusije. Na Fakultetu političkih nauka uz podršku NIS-a je 2018. godine otvoren Centar za ruske studije. Drugi važni partneri kompanije su ostali fakulteti na kojima se izučava ruski jezik, poput Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Aktivno sarađujemo sa Ruskim domom u Beogradu.

  U 2021. godini uz podršku naše kompanije objavljen je Udžbenik ruskog jezika „Ni puha ni pera“ u izdanju Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji. U izradi su učestvovali profesori Filološkog fakulteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, novosadskih gimnazija, kao i Akademije umetnosti pri novosadskom univerzitetu. Udžbenik neguje savremen izgled i pristup izučavanju stranih jezika, a namenjen je odraslima, studentima, za samostalno ili učenje u grupama ili uz profesora. Dostupan je za besplatno preuzimanje zajedno sa audio-vežbama na našem sajtu.

 • Stipendiranje studenata

  Program stipendiranja studenata posvećen je ulaganju u obrazovanje najboljih srpskih studenata u Srbiji i Ruskoj Federaciji u skladu sa interesima kompanije.
  Na osnovu kadrovskih potreba kompanije svake godine opredeljujemo nove stipendije za studente 3. i 4. godine osnovnih studija, kao i one na master studijama.

  Naši stipendisti školuju se na fakultetima univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, kao i na sedam prestižnih univerziteta u Rusiji. U toku perioda stipendiranja stipendisti obavljaju letnju praksu nakon svake završene školske godine. NIS-ova stipendija za studije u inostranstvu obuhvata mesečnu stipendiju, troškove smeštaja, avio-prevoza i zdravstvenog osiguranja.
  Stipendirali smo preko 130 studenata, a njih 58 su nakon završetka studija postali naše kolege.

Energija znanja

Udžbenik ruskog jezika

„Ни пуха ни пера“ je novi savremeni udžbenik za učenje ruskog jezika, u čijoj je izradi učestvovala i naša kompanija

SAZNAJ VIŠE