Gas u bocama

Za tržište Republike Srbije, NIS nudi više vrsta gasnih boca u zavisnosti od njihove primene.

Boce od 2 kg i 3 kg, 5 kg i 10 kg (gas za korišćenje u domaćinstvu) i 35 kg (gas za industrijske potrošače).

Za tržište Republike Srbije, NIS nudi više vrsta gasnih boca u zavisnosti od njihove primene: boce od 2 kg i 3 kg, 5 kg i 10 kg (gas za korišćenje u domaćinstvu) i 35 kg (gas za industrijske potrošače).

Boce se pune na četiri lokacije i to u punionicama: Novi Sad, Čačak, Beogradu i Niš. Gas u bocama je smeša propana i butana gde je sadržaj propana minimum 35% a sadržaj butana max 65% i odgovara kvalitetu po standardu SRPS BH2 134.

Novi način zamene TNG boca

U skladu sa novim “Pravilnikom o pokretnoj opremi pod pritiskom”(Sl. glasnik RS br. 30/14) od 01.06.2014.god. na prodajnim objektima NIS Petrol-a počela je prodaja novih TNG boca. Naša kompanija podržava odluku Ministarstva i nastavlja da vodi računa o bezbednosti potrošača, korisnika boca sa TNG-om za domaćinstvo, strogo se pridržavajući važećih propisa.