Servisi

NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete, koji zadovoljavaju potrebe kompanije u sferi istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i pružaju usluge trećim licima.

Servisi pružaju usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa putem geofizičkih ispitivanja, izrade, opremanja i remonta bušotina, kao i sprovođenja specijalnih operacija i merenja na bušotinama.

Pored toga, pružaju i usluge održavanja sredstava za rad, izgradnju i održavanje naftno-gasnih sistema i objekata. Takođe, Servisi se bave i prevozom tereta i angažovanja radnih mašina.

Zahvaljujući savremenoj opremi, kontinuiranom ulaganju u modernizaciju opreme i iskusnim kadrovima, izvodili su radove u mnogim zemljama širom sveta (Egipat, Turkmenistan, UAE, Rusija i druge). Trenutno su angažovani u Bosni i Hercegovini i Rumuniji.

Cilj u ovom segmentu poslovanja je jačanje prisustva u okruženju i na međunarodnom tržištu, zbog čega je prioritet modernizacija opreme, obezbeđivanje što boljeg kvaliteta pruženih usluga, povećanje tehničko-tehnološke efikasnosti i rast uposlenosti u NIS-u i drugim kompanijama.