Сервиси

НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који задовољавају потребе компаније у сфери истраживања и производње нафте и гаса и пружају услуге трећим лицима.

Сервиси пружају услуге у области истраживања и производње нафте и гаса путем геофизичких испитивања, израде, опремања и ремонта бушотина, као и спровођења специјалних операција и мерења на бушотинама.

Поред тога, пружају и услуге одржавања средстава за рад, изградњу и одржавање нафтно-гасних система и објеката. Такође, Сервиси се баве и превозом терета и ангажовања радних машина.

Захваљујући савременој опреми, континуираном улагању у модернизацију опреме и искусним кадровима, изводили су радове у многим земљама широм света (Египат, Туркменистан, УАЕ, Русија и друге). Тренутно су ангажовани у Босни и Херцеговини и Румунији.

Циљ у овом сегменту пословања је јачање присуства у окружењу и на међународном тржишту, због чега је приоритет модернизација опреме, обезбеђивање што бољег квалитета пружених услуга, повећање техничко-технолошке ефикасности и раст упослености у НИС-у и другим компанијама.