Бродско гориво

На речним правцима у Србији НИС на својим бункер станицама снабдева пловне објекте евро дизелом врхунског квалитета.

Наш евродизел омогућава максималне перформансе бродова, правилно паљење и беспрекоран рад мотора.

Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет евродизела је потпуно у складу са европским стандардом EN 590. За купце у транзитној флоти који се снабдевају преко царинског складишта, горива су јефтинија за износ ПДВ-а и акциза, у складу с важећим законским прописима Републике Србије.

Тренутно НИС снабдева пловила на пет бункер станица на Дунаву – у Новом Саду, Прахову, Смедереву, Великом Градишту и Београду.

  • Нови Сад 1252. км реке Дунав, канал Дунав-Тиса-Дунав на понтону 1
  • Прахово 861. км реке Дунав
  • Смедерево 1116. км реке Дунав, пристан бр. 2
  • Велико Градиште 1059. км реке Дунав
  • Београд 1168. км реке Дунав

Савремена бункер станица у Смедереву намењена је искључиво снабдевању погонским горивом домаће флоте која саобраћа на пловним путевима Републике Србије, капацитета је 165 тона, а њена логистика снабдевања осигурана је технолошком везом са резервоаром од 12.215 тона. Капацитет бункер станице у Новом Саду износи 2.000 тона, у Прахову 2.342 тоне док је капацитет станице у Великом Градишту 1.280 тона. Складишни простор бункер станице Београд износи 110 тона, од чега је део намењен снабдевању домаће флоте која саобраћа на пловним путевима Републике Србије.

Значајан капацитет бункер станица обезбеђује велику стабилност у снабдевању, гарантујући завидан ниво залиха и могућност пружања услуге без застоја. У циљу заштите животне средине, као и на инсталацијама, на свим бункер станицама постоји савремена еколошка опрема у виду пловних мембрана и скимера за прикупљање истеклог горива са површине воде.

Циљ НИС-а је да у наредном периоду задржи лидерску позицију на тржишту бункерисања на средњем току Дунава, као и потенцијално ширење мреже бункер станица, како у Србији тако и у земљама региона.

Професионална пословна политика и флексибилни начини плаћања дозвољавају нам да стварамо дугорочне и пријатељске односе са бродарима. Основа за отворену и сигурну сарадњу између нас и клијената су два повезана документа која чине наш једнократни уговор.

Такође, на свим бункер станицама НИС-а доступан је широк асортиман уља и мазива за потребе бродских мотора и пратеће опреме.

Ваша питања и захтеве за снабдевање бродова погонским горивом и уљима и мазивима можете доставити на имјел адресу bunkerisanje@nis.rs, или нас контактирати телефоном:

  • домаће бродске компаније – Никола Ђошан, моб. +381 64 8888985;
  • иностране бродске компаније – Ђорђије Шипчић, моб. +381 64 8224850.