Бродско гориво

На речним правцима у Србији НИС на својим бункер станицама снабдева пловне објекте евро дизелом врхунског квалитета.

Наш евродизел омогућава максималне перформансе бродова, правилно паљење и беспрекоран рад мотора.

Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет евродизела је потпуно у складу са европским стандардом EN 590. За купце у транзитној флоти који се снабдевају преко царинског складишта, горива су јефтинија за износ ПДВ-а и акциза, у складу с важећим законским прописима Републике Србије.

Тренутно НИС снабдева пловила на четири бункер станице на Дунаву – у Новом Саду, Прахову, Смедереву, Великом Градишту.

  • Нови Сад 1252. км реке Дунав, канал Дунав-Тиса-Дунав на понтону 1
  • Прахово 861. км реке Дунав
  • Смедерево 1116. км реке Дунав, пристан бр. 2
  • Велико Градиште 1059. км реке Дунав

Савремена бункер станица у Смедереву намењена је искључиво снабдевању погонским горивом домаће флоте која саобраћа на пловним путевима Републике Србије, капацитета је 165 тона, а њена логистика снабдевања осигурана је технолошком везом са резервоаром од 12.215 тона. Капацитет бункер станице у Новом Саду износи 2.000 тона, у Прахову 7.000 тона док је капацитет станице у Великом Градишту 1.280 тона.

Значајан капацитет бункер станица обезбеђује велику стабилност у снабдевању, гарантујући завидан ниво залиха и могућност пружања услуге без застоја. У циљу заштите животне средине, као и на инсталацијама, на свим бункер станицама постоји савремена еколошка опрема у виду пловних мембрана и скимера за прикупљање истеклог горива са површине воде.

Циљ НИС-а је да у наредном периоду задржи лидерску позицију на тржишту бункерисања на средњем току Дунава, као и потенцијално ширење мреже бункер станица, како у Србији тако и у земљама региона.

Професионална пословна политика и флексибилни начини плаћања дозвољавају нам да стварамо дугорочне и пријатељске односе са бродарима. Основа за отворену и сигурну сарадњу између нас и клијената су два повезана документа која чине наш једнократни уговор.

Такође, на свим бункер станицама НИС-а доступан је широк асортиман уља и мазива за потребе бродских мотора и пратеће опреме.

Ваша питања и захтеве за снабдевање бродова погонским горивом и уљима и мазивима можете доставити на имјел адресу bunkerisanje@nis.rs, или нас контактирати телефоном:

  • домаће бродске компаније – Никола Ђошан, моб. +381 64 8888985;
  • иностране бродске компаније – Јелена Цанић, моб. +381 64 8888383.