Компримовани гас

Компримовани природни гас сматра се горивом будућности због својих еколошких карактеристика.

КПГ представља сабијени земни гас, односно један од облика у који се земни гас претвара ради лакшег транспорта и чувања.

Компримује се на притисак од 220-250 бара. Главни састојак је метан, који у поређењу са осталим дериватима, има најмањи коефицијент емисије CO₂ по јединици ослобођене енергије и као такав доприноси побољшању квалитета ваздуха.

КПГ за ииндустријску потрошњу се производи на НИС-овом постројењу на гасном пољу Острово. Поступак компримовања природног гаса под великим притиском и његовог пуњења у специјална возила са батеријским боцама је технички сигуран, захваљујући компресорима произведеним у ту сврху.

Употребљава се као енергент за производне процесе и грејање у индустрији, али и као моторно гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем. Сматра се горивом будућности, како због својих еколошких особина и одличних перформанси које пружа возилима, тако и због економске исплативости. Осим тога, компримовани природни гас омогућава лакши старт и боље перформансе мотора.

НИС Петрол је прва велика мрежа бензинских станица у земљи која је у своју понуду уврстила и компримовани природни гас и на тај начин компанија се још једном потврдила као лидер у иновацијама на тржишту Србије и региона.

За сада се ово гориво продаје на НИС Петрол бензинским станицама „Нови Сад 10“, „Чачак 1“ и „Жарково 2“. НИС наставља са развојем ове делатности у наредном периоду, како би својим потрошачима понудио ово гориво будућности на што већем броју локација.