НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у Југоисточној Европи. Осим у Србији, НИС делатност развија и у региону Балкана. Регионална експанзија одвија се у два основна правца – на пољу истраживања и производње нафте и гаса (у Румунији и Босни и Херцеговини) и кроз развој малопродајне мреже (у Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији). Укупно, НИС на тржишту Балкана управља мрежом од преко 400 бензинских станица у два бренда – NIS Petrol и премијум бренд GAZPROM. На пољу трговине електричном енергијом НИС је присутан на тржиштима Србије, Босне и Херцеговине, Румуније, Словеније и Мађарске.