Битумен

Битумен се производи у рафинерији Панчево, а отпрема се одвија 24 сата дневно, 7 дана у недељи.

Компанија НИС производи Евро битумен за путеве 35/50, 50/70, 70/100, 160/220 (дестиловани или оксидирани) и полимер модификовани битумен за путеве PMB 25/55-55 и PMB 45/80-65.

Евро битумени за путеве се користе у путној привреди за израду коловоза, као базни битумен за индустријску производњу полимер модификованог битумена и као сировине у индустрији за производњу изолационих материјала и слично. Полимер модификовани битумен за путеве ПМБ 45/80-65 користи се као везиво у градњи ауто путева, изузетно важних и оптерећених деоница путева , аеродромских писти, где је потребна повећана повратна еластичност.

Битумен се производи у рафинерији Панчево, а отпрема се одвија 24 сата дневно, 7 дана у недељи.

Све врсте битумена се производе у скаду са европским стандардима квалитета (EN 12591:2009, EN 14023:2010 ) и имају CE сертификат (Сертификат усаглашености контроле фабричке производње са захтевима европске регулативе за грађевинске производе CPR 305/2011/ЕУ).

Спецификације, Сертификати, CE ознаке и Декларације о перформансама битумена (ZIP)

Своје потребе за снабдевањем битуменом, можете дефинисати попуњавањем Захтева на меморандуму Ваше компаније.

Ваш захтев и пропратну документацију пошаљите на е-маил: pro.bitumen@nis.rs