Научно-технолошки центар

Научно-технолошки центар (НТЦ) формиран је 2009. године у циљу научно-технолошког праћења делатности компаније и обезбеђења иновација у оквиру подршке њеном пословању.

Главни адут Центра представља његова кадровска база у којој су девет доктора наука, петнаест магистара, више од 18 високопрофесионалних стручњака с мастер дипломом и више од две стотине стручњака са бечелор дипломом, као и добро опремљене лабораторије и ИТ инфраструктура са савременим софтверским решењима.

Научно-технолошки центар, чији су главни ресурси високо квалификовани, компетентни и искусни стручњаци, има за задатак припрему геолошко-истраживачких радова и прорачуна резерви, обраду сеизмичких података, припрему пројеката за изградњу и опремање бушотина и инфраструктуре за производњу нафте и гаса, праћење процеса рафинеријске прераде, као и оцену квалитета нафтних деривата, уља и мазива, разраду база података, имплементацију и разраду нових технологија и сопствених производа у производњи нафте и гаса, као и у правцу дигитализације, научно-истраживачке, иновативне активности и активности обука у циљу повећања ефикасности производних процеса. Такође, у оквиру НТЦ-а је централна лабораторија која омогућава да се путем анализа обезбеди програм геолошко истраживачких радова (анализе језгара, својства нафте и флуида).

Основна делатност

Научно-технолошка подршка у свим фазама истраживања и производње нафте и гаса, од пројектовања и надзора геолошко-истраживачких радова до израде модела, мониторинга разраде и пројектовања изградње објеката инфраструктуре и уређења бушотина, као и спровођење дигитализације и образовања, развој иновација и примена најновијих достигнућа из области информационих технологија.

Основни правци рада

 • Пројектовање геолошко-истражних радова за нафту и гас (геофизика, бушење);
 • Надзор над геофизичким радовима (супервајзинг);
 • Обрада и интерпретација геолошких и геофизичких података;
 • Израда 3Д геолошких и хидродинамичких модела лежишта угљоводоника, прорачун резерви нафте и гаса;
 • Израда пројеката разраде лежишта;
 • Анализа и мониторинг разраде лежишта нафте и гаса;
 • Израда пројеката бушотина, подземних складишта гаса, објеката инфраструктуре и заштите животне средине;
 • Ауторски надзор над изградњом бушотина, зграда, постројења и објеката инфраструктуре;
 • Лабораторијске анализе стена, сирове нафте, гаса, деривата, уља, мазива, ваздуха и земље;
 • Анализа геолошко-геофизичке информације у тендерској документацији и припрема за учешће на тендерима.
  Научно-истраживачки и иновациони развој;
 • Контрола и мониторинг стања животне средине;
 • Разрада нових технологија и производа у области хемизације и информационих технологија;
 • Разрада програма образовања.

У плану је да НТЦ постане регионална база, да задовољи потребе НИС-а, Гаспром њефта и његових ћерки компанија, али и да пружи екстерне услуге трећим лицима ван НИС-а.