Научно-технолошки центар

Научно-технолошки центар НИС- Нафтагас је ћерка компанија, 100% у власништву НИС а.д. Нови Сад. Са самосталним радом почиње у јулу 2012. године. НТЦ је основан у циљу научно- технолошког праћења делатности НИС-а и обезбеђења иновација у пословању.

Научно-технолошки центар, чији су главни ресурс високо квалификовани, компетентни и искусни стручњаци, има за задатак припрему геолошко-истраживачких радова и прорачуна резерви, обраду сеизмичких података, припрему пројеката за изградњу и опремање бушотина и инфраструктуре за производњу нафте и гаса, праћење процеса рафинеријске прераде, као и оцену квалитета нафтних деривата, уља и мазива. Такође, НТЦ се бави разрадом база података, имплементацијом и разрадом нових технологија и сопствених производа у производњи нафте и гаса, као и пројектима дигитализације, научно-истраживачким пројектима, иновативним активностима и обукама у циљу повећања ефикасности производних процеса.

У саставу Научно-технолошког центра раде две лабораторије: лабораторија Upstream, која се бави анализама језгара, флуида и стена, што чини основу за поуздану процену резерви нафте и гаса и лабораторија Downstream, која пружа услуге испитивања квалитета током целог процеса производње нафте и рафинеријске прераде.

Основна делатност

Научно-технолошка подршка у свим фазама истраживања и производње нафте и гаса, од пројектовања и надзора геолошко-истраживачких радова до израде модела, мониторинга разраде и пројектовања изградње објеката инфраструктуре и уређења бушотина, као и спровођење дигитализације и образовања, развој иновација и примена најновијих достигнућа из области информационих технологија.

Основни правци рада

 • Пројектовање геолошко-истражних радова за нафту и гас (геофизика, бушење);
 • Надзор над геофизичким радовима (супервајзинг);
 • Обрада и интерпретација геолошких и геофизичких података;
 • Израда 3Д геолошких и хидродинамичких модела лежишта угљоводоника, прорачун резерви нафте и гаса;
 • Израда пројеката разраде лежишта;
 • Анализа и мониторинг разраде лежишта нафте и гаса;
 • Израда пројеката бушотина, подземних складишта гаса, објеката инфраструктуре и заштите животне средине;
 • Ауторски надзор над изградњом бушотина, зграда, постројења и објеката инфраструктуре;
 • Лабораторијске анализе стена, сирове нафте, гаса, деривата, уља, мазива, ваздуха и земље;
 • Анализа геолошко-геофизичке информације у тендерској документацији и припрема за учешће на тендерима;
 • Научно-истраживачки и иновациони развој;
 • Контрола и мониторинг стања животне средине;
 • Разрада нових технологија и производа у области хемизације и информационих технологија;
 • Разрада програма образовања.

НТЦ послује као регионални центар за научно праћење пројеката истраживања, производње и прераде угљоводоника који задовољава потребе НИС-а, Гаспром групе, али и остварује успешну сарадњу са екстерним клијентима.

НТЦ сарађује са домаћим и међународним образовним институцијама, међу којима су Универзитет у Београду, Новом Саду и Нишу, Универзитет „Heriot-Watt“ са седиштем у Единбургу, Шкотска, Агенцијом за квалификације, као и са престижним међународним компанијама попут „Schlumberger“, „Halliburton“, „Paradigm“ и другим

Детаљније информације у вези са делатношћу Научно- технолошког центра погледајте на следећем линку: https://ntc-nis.rs/