Заједници заједно

Како би одговорила на потребе заједнице чији је део, компанија НИС је у 2021. години, у оквиру конкурса „Заједници заједно“ подржала 29 пројеката у области екологије и заштите животне средине у укупној вредности од 107,5 милиона динара. Пројекти ће бити реализовани у 12 градова и општина – Београду, Новом Саду, Пожаревцу, Нишу, Чачку, Зрењанину, Панчеву, Кикинди, Кањижи, Новом Бечеју, Србобрану и Житишту, а усмерени су на замену котлова, смањење загађења, унапређење енергетске ефикасности, соларну енергију и уређење јавних парковских површина.

Резултати конкурса Заједници заједно 2021

Погледајте пројекте чијом реализацијом ћемо унапредити заштиту животне средине, омогућити смањење загађења и повећање енергетске ефикасности

САЗНАЈ ВИШЕ

Водећи се националним приоритетима у домену смањења загађења ваздуха и уређења јавних парковских површина на иновативан еколошки начин, фокус улагања компаније НИС ове године је на унапређењу енергетске и еколошке инфраструктуре установа образовања, здравља, културе, спорта које су од значаја за све грађане локалних заједница обухваћених Програмом. Како је и јавни интерес за очување животне средине на високом нивоу, подршка овој теми у домену друштвене одговорности компаније НИС је од изузетног значаја.

О програму

Сазнајте више о програму Заједници Заједно

Програм „Заједници заједно“ компаније НИС покренут је 2009. године у духу корпоративне друштвене одговорности компаније са циљевим

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Филантропија и волонтеризам

Филантропске и волонтерске активности које реализујемо, чине значајан сегмент друштвено одговорног деловања компаније

САЗНАЈ ВИШЕ