Заједници заједно 2022

У 2022. години Компанија се посвећује теми репродуктивног здравља и подршци наталитету, јер дугорочно улагање у здравље гради квалитетну основу за будуће генерације једног друштва, што је у складу са идејом водиљом „Будућност на делу“ компаније НИС.

Настојећи да стекне увид у приоритетне потребе локалних заједница у дефинисаним градовима и општинама, компанија НИС је крајем претходне године спровела анкету о стању и потребама у областима од значаја за њихов развој. Резултати су показали да је улагање у јавно здравље прво на листи приоритета. У складу са анализом анкете и пратећи националне приоритете у овој области, Компанија НИС се определила да у 2022. години акценат стави на подршку развоју и очувању репродуктивног здравља у циљу подизања наталитета.

Наведени национални приоритет дефинисан је и Стратегијом подстицања рађања у којој се у оквиру посебног циља 4. Очување и унапређење репродуктивног здравља истиче да су „позитивни ефекти улагања у опште и репродуктивно здравље становништва вишеструки. Непосредно се уочава боље здравствено стање, виталност, већа продуктивност и бољи потенцијал за реализовање родитељства садашње генерације репродуктивно способног становништва. Дугорочно, улагање у здравље једне генерације ствара добру основу за бољи раст и развој потомства, односно будућих генерација једног друштва“.

У циљу реализације пројеката у наведеној области Компанија НИС је за 2022. годину определила средства у укупном износу од 118,5 милиона динара.

Заједници заједно 2022

Резултати конкурса Заједници заједно 2022

САЗНАЈ ВИШЕ
О програму

Сазнајте више о програму Заједници Заједно

Програм „Заједници заједно“ компаније НИС покренут је 2009. године у духу корпоративне друштвене одговорности компаније са циљевим

САЗНАЈ ВИШЕ
Заједници заједно 2021

Резултати конкурса Заједници заједно 2021

Погледајте пројекте чијом реализацијом ћемо унапредити заштиту животне средине, омогућити смањење загађења и повећање енергетске ефикасности

САЗНАЈ ВИШЕ