Енергетика

НИС се бави производњом електричне и топлотне енергије из конвенционалних и обновљивих извора.

Такође, бавимо се трговином електричном енергијом, набавком, продајом и управљањем портфолијом природног гаса, продајом компримованог природног гаса, развојем и увођењем стратешки важних енергетских пројеката, развојем и имплементацијом пројеката за повећање енергетске ефикасности.

Од 2013. године на нафтним и гасним пољима, на осам локација у Србији, НИС је пустио у рад мини-електране чија је максимална снага 14,5 МWе.

Еколошка предност коришћења ових мини-електрана је у производњи електричне и топлотне енергије из гаса, који до сада није био искоришћен због велике количине угљен-диоксида и азота или није могао бити валоризован због непостојања гасне инфраструктуре. НИС развија и трговину електричном енергијом и поред тржишта Србије, присутан је на тржиштима Босне и Херцеговине, Црне Горе, Румуније, Словеније и Мађарске а тргује и на граници са Северном Македонијом.

Кључни задатак у овом сегменту пословања у наредном периоду биће изградња додатних капацитета за производњу електричне енергије, пре свих термоелектране-топлане на локацији Рафинерије нафте Панчево која се реализује у сарадњи са са компанијом „Гаспром енергохолдинг“.

На енергетском тржишту природног гаса у Републици Србији НИС има улогу произвођача, великог потрошача као и снабдевача природним гасом.

Водећи пројекти

ТЕ-ТО Панчево

Еколошки чиста енергија

САЗНАЈ ВИШЕ