Q&A

Питања и одговори о нашем пословању

 • Ко смо ми?

  НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у југоисточној Европи. Компанију чини тим од више од 11.000 мотивисаних професионалаца. Седиште НИС-а и главни производни капацитети су у Републици Србији. Основне делатности НИС групе су: производња и прерада нафте и природног гаса, прерада и промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у области енергетике и петрохемије.

 • У којим земљама НИС послује?

  Поред Србије, НИС пословање развија у суседним државама балканског региона. Регионална експанзија одвија се у два основна правца – на пољу истраживања и производње нафте и гаса (у Румунији и Босни и Херцеговини) и кроз развој малопродајне мреже (у Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији). Поред тога, НИС је активан и на регионалном тржишту електричне енергије.

 • Које су основне делатности НИС-а?

  Истраживање и производња

  НИС је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса. Поред Србије, НИС у региону активности у области истраживања и производње нафте и гаса врши у Румунији и Босни и Херцеговини. Најстарија инострана концесија је у Анголи где производња тече од 1985. године. Компанија у Србији примењује све методе експлоатације нафте које се користе у нафтној индустрији у свету, а заштита животне средине представља приоритет за компанију. Пре почетка радова НИС са грађанима, искључиво уз обострани спроразум, регулише питања куповине или закупа земљишта на којима се спроводе активности. Поред тога, компанија користи савремену опрему, која није штетна за грађане и животну средину и труди се да приликом радова минимално ремети свакодневни живот локалне заједнице.

  У оквиру Истраживања и производње послује и погон за припрему природног гаса, производњу ТНГ-а и газолина и уклањање CO2 у Елемиру, чији је пројектовани капацитет 65.000 тона ТНГ-а и газолина годишње. У Елемиру је смештено и Аминско постројење за пречишћавање природног гаса у ком се примењује HiPACT технологија (High Pressure Acidgas Capture Technology). Постројење у Елемиру је прво HiPACT постројење у Европи, а начин прераде гаса је такав да у потпуности спречава доспевање угљен диоксида у атмосферу.

  Сервиси

  НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који задовољавају потребе Групе у сфери истраживања и производње нафте и гаса и пружају услуге трећим лицима. Сервиси пружају услуге у области истраживања и производње нафте и гаса путем геофизичких испитивања, израде, опремања и ремонта бушотина, као и спровођења специјалних операција и мерења на бушотинама.

  Поред тога, пружају и услуге одржавања нафтно-гасне опреме и средстава за рад, изградње, реконструкције и одржавања нафтно-гасних система и објеката, превоза терета и путника и ангажовања радних машина. Захваљујући савременој опреми, континуираном улагању у модернизацију опреме и искусним кадровима, изводили су радове у многим земљама широм света (Египат, Туркменистан, УАЕ, Русија и друге). Тренутно су ангажовани у Босни и Херцеговини и Румунији. Циљ у овом сегменту пословања јесте јачање присуства у окружењу и на међународном тржишту, због чега је приоритет модернизација опреме, обезбеђење што бољег квалитета пружених услуга, повећање техничко-технолошке ефикасности и раст упослености у НИС-у и другим компанијама.

  Прерада

  НИС послује на изузетно конкурентном тржишту југоисточне Европе. Због тога је модернизација прерађивачких капацитета НИС-а један од приоритета компаније. Захваљујући сталним улагањима Рафинерија нафте у Панчеву је једна од најсавременијих рафинерија у овом делу континента. Максимални пројектовани капацитет Рафинерије је 4,8 милиона тона годишње.

  Промет

  Колико станица за снабдевање горивом има НИС и у којим државама?

  НИС у Србији и региону (Босна и Херцеговина, Бугарска и Румунија) руководи малопродајном мрежом од преко 400 малопродајних објеката, а на тржишту наступа са два бренда: НИС Петрол и премијум брендом бензинских станица – ГАЗПРОМ. На објектима овог бренда потрошачима се, поред деривата и уља и мазива врхунског квалитета, нуди и богат асортиман роба и услуга (многи објекти су отворени 24 часа дневно, поседују луксузне продавнице са великим бројем артикала, кафе-барове или ресторане са приступом интернету, простране паркинге, дечја игралишта). НИС потрошачима нуди премијум горива – G Drive бензин и дизел, а такође развија програм лојалности „Са нама на путу“ који корисницима омогућава бројне погодности и уштеде.

  Енергетика

  У оквиру диверсификације пословања НИС је 2013. године започео инвестиције у производњу електричне енергије и у том правцу ће наставити кроз нова улгања. НИС на нафтним и гасним пољима у Србији већ има 14 мини електрана које производе топлотну и електричну енергију, а у овај сегмент бизниса до сада је уложено више од 20 милиона евра. Еколошка предност коришћења ових малих електрана је у производњи електричне и топлотне енергије из гаса који раније није био искоришћен због велике количине угљен-диоксида и азота или није могао бити валоризован због непостојања гасне инфраструктуре. На овај начин се уједно смањују емисије гасова у атмосферу.

  НИС развија и трговину електричном енергијом и поред тржишта Србије, присутан је на тржиштима Босне и Херцеговине, Румуније, Словеније и Мађарске, а тргује и на граници са Северном Македонијом. Раст производње електричне енергије и повећање ефикасности, основни су циљеви НИС-а у сегменту енергетике. Кључни пројекти су изградња нове Термоелектране-топлане „Панчево”, даљи раст производње електричне енергије у малим електранама, а планиран је и значајан раст удела у трговини електричном енергијом.

 • Шта НИС производи?

  Рафинерија нафте Панчево производи: моторна горива Евро-5 стандарда, авио-гориво, течни нафтни гас, сировине за петрохемијску индустрију, уље за ложење, битумене и остале нафтне деривате.

 • Како штитимо животну средину?

  Стална модернизација Рафинерије нафте Панчево значајно је допринела и допринеће смањењу емисије загађујућих материја у ваздух. Поред модернизације прерађивачког комплекса НИС-а, реализован је и низ других пројеката са еколошким ефектом, од којих су значајни:

  • Реконструкција ауто и железничког пунилишта;
  • Реконструкција складишних резервоара;
  • Модернизација Пристаништа;
  • Уградња најмодернијих горионика на постројењима за сагоревање;
  • Аминско прање процесног гаса;
  • Изградња затвореног система узимања узорака у производњи;
  • Изградња затвореног система дренирања процесне опреме;
  • Изградња постројења за регенерацију истрошене сумпорне киселине и
  • Прва реконструкција комплекса флуидног каталитичког крекинга.

  Директна инвестициона улагања у еколошке пројекте у претходном периоду утицала су на константан тренд смањења емисија загађујућих материја у ваздух из постројења Рафинерије нафте Панчево, као и опадајућем тренду присуства загађујућих материја у амбијенталном ваздуху града Панчева и околине.

  Најважнији ефекти реализованих еколошких пројеката огледају се у:

  • Смањењу емисије загађујућих материја у ваздух (NO2, SO2, PM), испарљивих органских једињења);
  • Повећању енергетске ефикасности;
  • Унапређењу управљања отпадом;
  • Потпуној усаглашености са прописаним захтевима законске регулативе Републике Србије и европским стандардима;
  • Испуњењу услова утврђених Интегрисаном дозволом (ИППЦ дозволом).

  Рафинерија нафте Панчево је прво енергетско постројење у Републици Србији, које је уз достављени Акциони план и Програм мера прилагођавања рада постојећег постројења условима прописаним Законом, испунило услове и стекло право на Интегрисану дозволу (IPPC дозволу) која представља потврду да ће Рафинерија нафте Панчево и у будућности наставити са улагањима на пољу заштите животне средине у току обављања својих активности.

 • Које активности предузимамо ради заштите безбедности и здравља на раду

  Безбедност и заштита здравља запослених, извођача, трећих лица, локалног становништва и заштита животне средине представљају приоритет за НИС. У области HSE-а (Health, Safety, Environment) НИС поставља најамбициознији циљ – нула повреда на раду и одсуство негативних утицаја на радну и животну средину. Да би циљ био спроведен у пракси, у НИС-у је имплементирано 12 „Златних HSE правила“ којих морају да се придржавају сви запослени, као и остала лица на локацијама НИС-а, у циљу повећања безбедности на раду.

 • Какав је значај иновација за НИС?

  У свим сегментима пословања НИС је опредељен за стални технолошки развој и увођење иновација. У компанији се спроводи процес дигиталне трансормације на свим нивоима. Дигитализација је један од начина да НИС брже остваи своје стратешке циљеве. За научно-техничку и иновациону подршку у области истраживања и производње нафте и гаса у НИС-у је задужен Научно-технолошки центар (НТЦ), формиран 2009. године. Главни ресурс НТЦ-а су високо квалификовани, компетентни и искусни стручњаци. Основна делатност Центра је научно-технолошка подршка у свим фазама истраживања и производње нафте и гаса, од пројектовања и надзора геолошко-истраживачких радова до израде модела, мониторинга разраде и пројектовања изградње објеката инфраструктуре и уређења бушотина, као и спровођење дигитализације и образовања, развој иновација и примена најновијих достигнућа из области информационих технологија. У оквиру НТЦ-а ради и дигитална лабораторија у којој се стручњаци баве научно-истраживачким радовима у оквиру дигиталних пројеката и могућностима њихове примене у нафтној индустрији.

 • Које друштвено одговорне пројекте НИС подржава?

  У фокусу компаније у овој области је подршка младима као носиоцима будућег развоја и жеља да се допринесе да они у својој земљи остваре своје пуне потенцијале. Под слоганом „Будућност на делу“ НИС је већ годинама један од водећих домаћих социјалних инвеститора, а од 2009. године у бројне образовне, здравствене, социјалне, културне и спортске пројекте и институције инвестирано је преко 3,8 милијарди динара. Најзначајнији програми друштвене одговорности НИС-а су „Заједници заједно“ путем ког компанија сарађује са партнерским општинама и градовима у Србији и „Енергија знања“, програм сарадње са домаћим и међународним научним и образовним установама.