Промет

Промет обухвата спољну и унутрашњу трговину, малопродају нафтних деривата и допунског асортимана, као и велепродају нафтних деривата.

Као посебне пословне правце НИС развија снабдевање авио-горивом, снабдевање пловних објеката горивом, промет мазива и битумена. Све врсте горива пролазе строгу и редовну системску контролу квалитета и одговарају захтевима домаћих и међународних стандарда.

НИС у Србији поседује највећу малопродајну мрежу на тржишту, а бензинске станице НИС-а активне су и у Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији. НИС у Србији и региону управља мрежом од преко 400 малопродајних објеката, а на тржишту наступа са два бренда: НИС Петрол и премијум брендом бензинских станица – ГАЗПРОМ.

Бизнис мазива је једна од кључних области „нон фуел“ бизниса НИС-а и од великог значаја за повећање препознатљивости бренда и лојалности потрошача. Бизнис мазива обухвата производњу, продају, развој и маркетинг мазива и техничких течности.