Careers List
NIS careers

Otvoreni konkursi

Posao na benzinskoj stanici

Broj izvršilaca: Više izvršilaca

Mesto: Više gradova

Datum isteka oglasa: nije ograničen

Mehaničar rotacione opreme

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Pančevo

Datum isteka oglasa: 13, окт 2022

Vodeći inženjer za pouzdanost sistema i opreme

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Novi Sad

Datum isteka oglasa: 12, окт 2022

Inženjer specijalista za analizatore

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Pančevo

Datum isteka oglasa: 12, окт 2022

Senior inženjer telekomunikacija

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Beograd

Datum isteka oglasa: 11, окт 2022

Specijalista za kontrolu i održavanje transportnih sredstava

Broj izvršilaca: 4

Mesto: Zrenjanin - Kikinda

Datum isteka oglasa: 11, окт 2022

Mlađi inženjer specijalista za PLC i DCS

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Pančevo

Datum isteka oglasa: 11, окт 2022

Zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Prahovo

Datum isteka oglasa: 11, окт 2022

Vozač teretnog vozila

Broj izvršilaca: 4

Mesto: Palić

Datum isteka oglasa: 8, окт 2022

Vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila

Broj izvršilaca: 14

Mesto: Prahovo, Čačak, Ovča

Datum isteka oglasa: 8, окт 2022

Vatrogasac

Broj izvršilaca: 14

Mesto: Ovča, Čačak, Prahovo

Datum isteka oglasa: 8, окт 2022

Menadžer projekta

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Beograd

Datum isteka oglasa: 8, окт 2022

Vodeći inženjer za eksploataciju cevovoda

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Novi Sad

Datum isteka oglasa: 7, окт 2022

Zavarivač

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Zrenjanin

Datum isteka oglasa: 7, окт 2022

Mašinbravar

Broj izvršilaca: 2

Mesto: Janošik, Zrenjanin

Datum isteka oglasa: 5, окт 2022

Punilac boca

Broj izvršilaca: 2

Mesto: Ovča

Datum isteka oglasa: 4, окт 2022

Menadžer za IT rizike

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Beograd/Novi Sad

Datum isteka oglasa: 3, окт 2022

Ekspert za seizmogeološku interpretaciju

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Novi Sad

Datum isteka oglasa: 1, окт 2022

Glavni specijalista za razradu ležišta

Broj izvršilaca: 1

Mesto: Novi Sad

Datum isteka oglasa: 1, окт 2022

NIS career

Prijava za bazu kandidata

Mi smo uvek otvoreni za prijavu novih kandidata zato smo napravili otvorenu formu gde se možete prijaviti.

Prijavi se

Obrada podataka o ličnosti

1280x720

Posao na benzinskim stanicama

Postanite deo našeg tima

SAZNAJ VIŠE
1280x720

Karijera