Informacije o kompaniji

NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u Jugoistočnoj Evropi.

NIS je danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji.

Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sedište NIS-a i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji: naftna i gasna nalazišta, Rafinerija nafte Pančevo, skladišta, kao i mreža benzinskih stanica.

Osim u Srbiji, NIS delatnost razvija i u regionu Balkana. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji). NIS na tržištu Balkana upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica u dva brenda – NIS Petrol i premijum brend GAZPROM. Pored toga, NIS je aktivan i na polju trgovine električnom energijom gde je, pored tržišta Srbije, prisutan i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske.

Mapa

Zemlje poslovanja 

Osim Srbije, NIS razvija delatnost i u drugim državama

SAZNAJ VIŠE

NIS Grupa u 2023.

39,2
39,2

milijarde dinara – CAPEX

1.158
1.158

hiljade uslovnih tona – obim proizvodnje

7%
7%

smanjenje direktnih emisija CO2

39,2

milijarde dinara – CAPEX

1.158

hiljade uslovnih tona – obim proizvodnje

7%

smanjenje direktnih emisija CO2

Cilj NIS-a je da bude primer drugima po efikasnosti poslovanja i dinamici održivog razvoja, kao i da u izazovnim makroekonomskim okolnostima obezbedi nove vrednosti za svoje akcionare, zaposlene i zajednicu u kojoj posluje.

Pored poslovnih aktivnosti, NIS realizuje i brojne društveno odgovorne projekte čiji je cilj da se unapredi život zajednice u kojoj kompanija posluje. Napori NIS-a u ovoj oblasti posebno su fokusirani na mlade ljude koji su nosioci budućeg razvoja.

Kompanija „Gasprom njeft“ je vlasnik 50% akcijskog kapitala NIS-a, 29,87% akcija poseduje Republika Srbija, dok kompanija „Gasprom“ ima 6,15% akcija. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima.

KOMPANIJA

Istorija

NIS je kompanija sa bogatom istorijom. Od 1949. godine kada su se začeci jugoslovenske naftne privrede tek nazirali, razvila se uspešna energetska kompanija.

SAZNAJ VIŠE
PROIZVODI I USLUGE

Posedujemo široku paletu proizvoda i usluga

Proizvodi i usluge po najvišim svetskim standardima – naši potrošači zaslužuju najbolje.

SAZNAJ VIŠE

Menadžment sistemi i sertifikati

Naši sertifikovani sistemi upravljanja garantuju da se naši procesi odvijaju prema standardima

SAZNAJ VIŠE