Posedujemo široku paletu proizvoda i usluga.

NIS motorna goriva
Benzinske stanice

NIS poseduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona – Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj.

Kartica za gorivo

Brza, laka i sigurna nabavka goriva i dopunskog asortimana.

Laboratorija

Kao društveno odgovorna kompanija, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta i kontrole kvaliteta svojih proizvoda.

Servisi

Kompanija NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete, koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe Kompanije, i pružaju usluge trećim licima.

Transport

NIS-ovo zavisno društvo NAFTAGAS-Transport d.o.o. Novi Sad raspolaže sa velikim brojem drumskih transportnih sredstava i skoro 5000 potencijalnih vozača.

REACH i SDS

REACH je evropski zakon koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija.

Kvalitet proizvoda

Kako bi opravdao ulogu lidera na tržištu, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta svojih proizvoda.

Usluge uskladištenja

NIS a.d. Sektor logističkih usluga pruža uslugu skladištne logistike trećim licima, sa obezbeđenjem 24/7 i kontrolom pristupa.

Gazprom Benzinske Stanice

Gazprom benzinske stanice

GAZPROM je premijum brend moderno opremljenih benzinskih stanica koje nude potrošačima vrhunsko gorivo, izuzetne usluge i širok izbor kvalitetnih proizvoda.

SAZNAJ VIŠE
Benzinska stanica NIS Petrol

NIS Petrol stanice

NIS Petrol potrošačima nudi pouzdanost, dostupnost, savremene standarde usluga i garantovani kvalitet naftnih derivata.

SAZNAJ VIŠE
SNNP kartica slika

Sa nama na putu

Uživajte u brojnim pogodnostima „Sa nama na putu“ programa lojalnosti.

SAZNAJ VIŠE
NIS ulja i maziva

NISOTEC

NIS proizvodi široki asortiman ulja i maziva pod brendom NISOTEC.

SAZNAJ VIŠE
Proizvodi i usluge

REACH i SDS

Kompanija NIS sprovodi sve mere radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika koji mogu nastati upotrebom hemijskih proizvoda

SAZNAJ VIŠE