Istraživanje i proizvodnja

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa.

Aktivnosti NIS-a u ovom segmentu obuhvataju još i operativnu podršku proizvodnji, upravljanje rezervama nafte i gasa, upravljanje razradom ležišta nafte i gasa, velike projekte u oblasti istraživanja i proizvodnje.

Većina NIS-ovih naftnih nalazišta nalazi se u Srbiji, dok kompanija istražne radove izvodi i u Bosni i Hercegovini i Rumuniji gde je pokrenuta i eksperimentalna proizvodnja.

U okviru Istraživanja i proizvodnje posluje i pogon za pripremu prirodnog gasa, proizvodnju TNG-a i gazolina i uklanjanje CO2 u Elemiru, čiji je projektovani kapacitet 65.000 tona TNG-a i gazolina godišnje. U Elemiru je smešteno i Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa u kom se primenjuje HiPACT tehnologija (High Pressure Acidgas Capture Technology). Postrojenje u Elemiru je prvo HiPACT postrojenje u Evropi, a način prerade gasa je takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu.

NIS je u svim segmentima poslovanja opredeljen za stalni tehnološki razvoj i uvođenje inovacija u poslovanju pa je modernizacija jedan od prioriteta u segmentu istraživanja i proizvodnje. U oblasti istraživanja i proizvodnje naučno-tehnološku podršku obezbeđuje zavisno društvo NTC NIS-Naftagas d.o.o. Novi Sad.