Истраживање и производња

НИС је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса.

Активности НИС-а у овом сегменту обухватају још и оперативну подршку производњи, управљање резервама нафте и гаса, управљање разрадом лежишта нафте и гаса, велике пројекте у области истраживања и производње.

Већина НИС-ових нафтних налазишта налази се у Србији, док компанија истражне радове изводи и у Босни и Херцеговини и Румунији где је покренута и експериментална производња.

У оквиру Истраживања и производње послује и погон за припрему природног гаса, производњу ТНГ-а и газолина и уклањање CO2 у Елемиру, чији је пројектовани капацитет 65.000 тона ТНГ-а и газолина годишње. У Елемиру је смештено и Аминско постројење за пречишћавање природног гаса у ком се примењује HiPACT технологија (High Pressure Acidgas Capture Technology). Постројење у Елемиру је прво HiPACT постројење у Европи, а начин прераде гаса је такав да у потпуности спречава доспевање угљен диоксида у атмосферу.

НИС је у свим сегментима пословања опредељен за стални технолошки развој и увођење иновација у пословању па је модернизација један од приоритета у сегменту истраживања и производње. У области истраживања и производње научно-технолошку подршку обезбеђује зависно друштво НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад.