Погодности за чланове нашег тима

Члановима нашег тима омогућавамо бројне погодности

Ослањајући се на посвећеност и осећај сврхе и личног доприноса сваког од чланова тима, НИС континуирано ради на пружању изванредног искуства запосленима. У НИС-у препознајемо да различити људи имају различите потребе, са различитим опцијама које ће вам помоћи да балансирате захтевима своје каријере и живота. Међу погодностима су колективно осигурање, добровољно пензијско осигурање, бесплатне спортске активности и рекреација, обуке и развој запослених, попусти за куповине, а такође и организујемо догађаје за запослене и доследно примењујемо савремене системе награђивања запослених на основу индивидуалног доприноса. Поред тога, о здрављу запослених и њихових породица бринемо редовним лекарским прегледима, као и о другим погодностима и попустима. Више о нашој понуди у наставку:

 • Основна зарада

  – Основна зарада заснована на интерним правилима и тржишним трендовима

  • Прилике за промену зараде: а. Током годишње ревизије зараде; б. Приликом хоризонталног и вертикалног каријерног померања
 • Тренинг и развој

  – Професионално-техничке обуке

  – Законом обавезне обуке и лиценце

  – Обуке за развој пословних “меких вештина“

  – Талент програми и академије за лидере

  – Програми учења страних језика

  • Програми ротације, менторства, , програм „Интерни тренери“
 • Бонуси

  – Сви запослени у нашој компанији обухваћени су бонус системом

  – Врста и % бонуса коју запослени има зависи од позиције и организационог дела

  • Реализација бонуса зависи од резултата организационог дела и личног доприноса запосленог
 • Додатна мотивација

  – Успех на делу – програм додатне мотивације за ангажовање у одређеним областима ( иновације, учење, HSE и пројектно ангажовање)

  – Финансијске премије за изванредна ангажовања запослених

  – Браво ваучери – инстант мотивација

  – Робне награде за најбоље запослене и менаџере на кварталном и годишњем нивоу

  – Специјална признања Газпрома и Газпром Нефта

БЕНЕФИТИ

 • Физичко и ментално здравље

  – Систематски прегледи

  – Колективно осигурање запослених

  – Солидарна помоћ за лечење запослених

  – Боравак запослених у бањама и планинским центрима у Србији

  – Бесплатне спортске активности

  • Психолошка подршка
 • Подршка породици

  – Једнократна финансијска помоћ за рођење трећег детета

  – Стипендије за децу преминулих запослених за све време редовног школовања

  – Доплата накнаде зараде за породиље

  • Новогодишњи пакетићи (ваучери) за децу запослених
 • Флексибилност

  – Већи број дана за плаћено одсуство и годишњи одмор по Колективном уговору

  – Учешће у активностима НИС-овог Клуба волонтера

  – Рад од куће за административне позиције

  – Прерасподела радног времена/банка сати

  – Клизно радно време за администрацију

  – Слободан дан за најбољег запосленог/менаџера квартала

  – Постепени повратак на рад, после дужег боловања или породиљског боловања

  – Coworking space / рад из места становања у просторијама послодавца

 • Додатни финансијски бенефити

  – Солидарна помоћ услед уништења или оштећења објеката за становање

  – Јубиларне награде

  – Добровољно допунско пензијско осигурање

  – Додатне исплате (изнад закона о раду) у складу са Колективним уговором

  – ВИП статус за за «Са нама на путу» програм лојалности

  • Систем попуста за куповину робе и услуга