Погодности за чланове нашег тима

Члановима нашег тима омогућавамо бројне погодности

Ослањајући се на посвећеност и осећај сврхе и личног доприноса сваког од чланова тима, НИС континуирано ради на пружању изванредног искуства запосленима. У НИС-у препознајемо да различити људи имају различите потребе, са различитим опцијама које ће вам помоћи да балансирате захтевима своје каријере и живота.

Међу погодностима су колективно осигурање, добровољно пензијско осигурање, бесплатне спортске активности и рекреација, обуке и развој запослених, попусти за куповине, а такође и организујемо догађаје за запослене и доследно примењујемо савремене системе награђивања запослених на основу индивидуалног доприноса. Поред тога, о здрављу запослених бринемо редовним лекарским прегледима, као и о другим погодностима и попустима. Више о нашој понуди у наставку:

• Основна зарада сваког од нас усклађена је са тржишним трендовима
• Постоје и прилике за промену зараде
а. Годишња ревизија зарада
b. Хоризонтално и вертикално напредовање

• Бонус систем у нашој компанији обухвата сваку позицију и сваког од нас
• Врста бонуса и проценат који имамо зависе и од наше позиције и од организационог дела
• Реализација бонуса зависи од резултата организационог дела и нашег личног доприноса

• Професионално-техничке обуке
• Законом обавезне обуке и лиценце
• Обуке за развој пословних „меких вештина“
• Програми ротације, менторства, програм „Интерни тренери“
• Програми учења страних језика
• Талент програми и академије за развој лидера

• Специјалне премије за посебна достигнућа и проактивност
• Нематеријалне награде за најбоље запослене и менаџере
• Успех на делу – програм кроз који можемо да освојимо награде за активности у различитим областима (иновације, учење, ХСЕ, учешће у пројектима)
• „Браво“ ваучери које додељују руководиоци за додатно залагање и проактивност

 

Бенефити:

 • 01

  Физичко и ментално здравље: Колективно осигурање • Систематски прегледи • Психолошка подршка • Солидарна помоћ за лечење • Боравак у бањама и планинским центрима у Србији • Бесплатне спортско-рекреативне активности • Ресторани за запослене

 • 02

  Подршка породици: Доплата накнаде зараде за колегинице на породиљском одсуству • Једнократна финансијска помоћ за рођење сваког детета • Новогодишњи пакетићи (ваучери) за децу • Стипендије за децу преминулих колега за време редовног школовања

 • 03

  Флексибилност: Више дана годишњег одмора и за плаћено одсуство по Колективном уговору • Прерасподела радног времена кроз банку сати • Заједничке канцеларије за рад из места становања у просторијама Компаније • Клизно радно време за колеге у администрацији • Дани за рад од куће за колеге у администрацији • Постепени повратак на рад после дужег боловања или породиљског одсуства • Слободан дан за најбоље менаџере квартала • Учешће у активностима Клуба волонтера

 • 04

  Додатни финансијски бенефити: Добровољно приватно пензијско осигурање • Додатне исплате (изнад Закона о раду) у складу са Колективним уговором • Солидарна помоћ услед уништења или оштећења стамбених објеката • Јубиларне награде за 10, 20, 30 и 40 година рада у Компанији • ВИП статус за „Са нама на путу” програм лојалности • Систем попуста за куповину робе и услуга