Тренинг и развој

Да бисмо унапређивали пословање, пресудно је континуирано усавршавање наших људи.

Наш циљ је да увек имамо спремне, мотивисане и обучене запослене.

Кроз НИС Корпоративни Универзитет, професионални тренинг, као и структурирани приступ у развоју талената, настојимо да сваки запослени добије прилику да активно ради на свом личном развоју и расте заједно са нама.

Нудимо развијен систем обука за све нивое запослених (од почетних позиција, специјалиста, експерата до менаџера свих нивоа). Поред професионално-техничких, законом обавезних обука, запослени се упућују на тренинге са циљем унапређења менаџерских и лидерских вештина, као и на конференције, семинаре чије су теме важне за пословање Компаније.

НИС Корпоративни Универзитет

Наш универзитет подстиче континуирано учење, унапређење пословних, менаџерских и лидерских вештина и развоја каријере свих запослених у складу са светским стандардима.

Садржај сваког програма нашег универзитета је резултат сарадње са реномираним пословним школама из земље и региона, партнерима за тренинг и развој и дефинисаним водећим предавачима из различитих делова света.

Професионални тренинг

Развој професионалних знања и вештина реализује се кроз:

  • Технички тренинг из специфичних области пословања
  • Законом обавезне обуке и лиценце
  • Програме учења страних језика

Запосленима се пружа прилика за учествовање у интернационалним пројектима, семинарима и конференцијама чије су теме битне за пословање компаније. У циљу преношења најбоље светске праксе и стицања међународних лиценци за рад, сарађујемо са предавачима и организацијама, експертима у својим областима.

Развој запослених

НИС је 2015. награђен за најкомплекснији приступ у развоју талената, а 2016. Компанија је освојила прву награду за Талент менаџмент у Србији од стране „Stanton Chase-a“ у трци са признатим интернационалним компанијама које послују у Србији.

Награда је круна НИС-овим добрим праксама у управљању талентима, као што су: оцењивање готово 8.000 запослених по корпоративним компетенцијама које је основа процене потенцијала и даљих развојних планова запосленог, интерни центри процене и развоја (AC/DC) који омогућавају објективније доношење одлука у вези са развојним потребама и промоцијом запослених, succession planning процес и индивидуални приступ развоју кључних запослених кроз индивидуалне планове развоја, модели каријерног пута специфични за сваки бизнис Блок којима се транспарентно приказују кораци и предуслови за каријерно напредовање и реномирани програми Корпоративног универзитета који припремају запослене за сваки следећи ниво у Компанији.