Trening i razvoj

Da bismo unapređivali poslovanje, presudno je kontinuirano usavršavanje naših ljudi.

Naš cilj je da uvek imamo spremne, motivisane i obučene zaposlene.

Nas pokreće stručnost. Ponosimo se našim stručnjacima. Želimo da se uverimo da naši zaposleni imaju jednake mogućnosti za rast i da mogu da rade na našem zajedničkom cilju, kao i da su ispunjeni i da se nose sa izazovima, i da rade na ostvarivanju svojih individualnih ciljeva u karijeri. Zato mnogo ulažemo u učenje i razvoj karijere.

Nudimo razvijen sistem obuka za sve nivoe zaposlenih (od početnih pozicija, specijalista, eksperata do menadžera svih nivoa). Pored profesionalno-tehničkih, zakonom obaveznih obuka, zaposleni se upućuju na treninge sa ciljem unapređenja menadžerskih i liderskih veština, kao i na konferencije, seminare čije su teme važne za poslovanje Kompanije.

NIS Korporativni Univerzitet

Naš univerzitet podstiče kontinuirano učenje, unapređenje poslovnih, menadžerskih i liderskih veština i razvoja karijere svih zaposlenih u skladu sa svetskim standardima.

Sadržaj svakog programa našeg univerziteta je rezultat saradnje sa renomiranim poslovnim školama iz zemlje i regiona, partnerima za trening i razvoj i definisanim vodećim predavačima iz različitih delova sveta.

Profesionalni trening

Razvoj profesionalnih znanja i veština realizuje se kroz:

  • Tehnički trening iz specifičnih oblasti poslovanja
  • Zakonom obavezne obuke i licence
  • Programe učenja stranih jezika

Zaposlenima se pruža prilika za učestvovanje u internacionalnim projektima, seminarima i konferencijama čije su teme bitne za poslovanje kompanije. U cilju prenošenja najbolje svetske prakse i sticanja međunarodnih licenci za rad, sarađujemo sa predavačima i organizacijama, ekspertima u svojim oblastima.

Razvoj zaposlenih

Menadžer po prvi put

Menadžer po prvi put je program namenjen kolegama koji su unapređeni na menadžerske pozicije bez iskustva u rukovođenju. Cilj ovog programa je da ih vodi kroz taj proces i da im obezbedi lagano preuzimanje nove uloge pružanjem alata i veština neophodnih za uspeh. Program se sastoji od 4 modula: a. Menadžer i ljudski resursi; b. Menadžer i tim (vođenje tima i samostalno vođenje drugih); v. Menadžer i bizNIS (vođenje biznisa), g. „lični razvojni plan i program“.
Jedna od glavnih prednosti programa leži u činjenici da podrazumeva proces MENTORSTVA (kolega, linijskog menadžera) koji omogućava razmenu znanja i iskustva pružajući učesnicima dodatnu vrednost.

Akademija posvećenosti

Cilj „Akademije“ je osnaživanje lidera i ukazivanje na lične i timske prepreke koje usporavaju ili destabilizuju posvećenost članova tima. Nakon radionica, lideri treba da dobiju jasnu sliku o profilu svog tima – šta ih pokreće napred, šta ih vuče nazad, kako da ostanu motivisani.

DRIVE program liderstva

DRIVE razvojni program za srednji menadžment je kombinovani pristup učenju kroz grupne radionice, mentorstvo, interaktivne sesije, gostujuće predavače iz drugih industrija i razvojne projekte. Cilj je da osnaži kolege prepoznate kao talenti na njihovom brzom putu ka razvoju.

Rotacija radnih mesta

Rotacija radnih mesta je razvojni alat koji podrazumeva upućivanje zaposlenog na drugo radno mesto, u zemlji ili inostranstvu, u cilju realizacije poslovnih zadataka, profesionalnog usavršavanja i poslovanja sa aspekta druge organizacione jedinice. Polazna tačka samog procesa je poslovna i razvojna potreba sa jasno postavljenim očekivanjima za sve uključene strane. Rotacija radnih mesta u svom osnovnom obliku podrazumeva postojanje otvorenog radnog mesta (upražnjenog mesta) na koje se zaposleni upućuje na određeni vremenski period, a zatim se vraća na svoje osnovno radno mesto. Cilj mu je da premosti praznine u stručnosti, obezbedi širinu znanja i ojača sistem priliva talenata.