Kvalitet proizvoda

Kako bi opravdao ulogu lidera na tržištu, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta svojih proizvoda.

Podizanje zadovoljstva kupaca na najviši mogući nivo predstavlja jedan od prioriteta NIS-a. Kako bi se analiziralo i pratilo zadovoljstvo potrošača, u Kompaniji se sprovode različite vrste istraživanja zadovoljstva potrošača.

U sastavu Naučno-tehnološkog centra posluju laboratorije, koje pružaju usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

Proces kontrole kvaliteta započinje ispitivanjima kvaliteta sirove nafte na poljima u pogonskim laboratorijama, zatim ispitivanjima sirove nafte pripremljene za rafinerijsku preradu, preko ispitivanja kvaliteta procesnih tokova i poluproizvoda bitnih za praćenje i kontrolu rada rafinerijskih pogona, pa sve do kontrole kvaliteta finalnih rafinerijskih proizvoda i izdavanja Izveštaja o ispitivanju. Izveštajem o ispitivanju se potvrđuje da je kvalitet proizvedenih goriva u skladu sa propisanim kvalitetom prema zahtevima nacionalne regulative.

Laboratorijska ispitivanja pri finalnoj kontroli kvaliteta, pre konačne isporuke goriva krajnjim potrošačima, sprovode se u cilju obezbeđenja kvaliteta goriva prilikom transporta od rafinerije do benzinskih pumpi i sprečavanja eventualne degradacije goriva pri transportu. Ovim postupcima je zagarantovan kvalitet goriva proizvedenih u Kompaniji.

Komunikacija od snabdevača ka potrošačima zahteva da proizvođači i uvoznici pružaju obaveštenja o tome kako se njihove supstance ili smeše mogu koristiti bezbedno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pri čemu je glavni instrument ove komunikacije bezbednosni list. Bezbednosni list je zakonom propisan dokument u obaveznoj primeni od 2013. godine.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation i Chemicals) je preduslov za izvoz proizvoda Kompanije u Evropsku uniju. Obzirom da značajan deo svojih proizvoda Kompanija izvozi na tržište Evropske unije, u NIS-u su izvršena obimna ispitivanja i aktivnosti u cilju ispunjenja REACH obaveza. Prema REACH registrovano je 14 proizvoda Kompanije. Na ovaj način omogućen je nesmetan plasman i prodaja proizvoda NIS-a na tržištu Evropske unije. Saznajte više

Manji negativni uticaj proizvoda

Briga o potrošačima je posebno važna za Kompaniju. Radi smanjenja uticaja na životnu sredinu, NIS proizvodi i prodaje AdBlue, koji je 32,5% rastvor uree u vodi i koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova vozila, preciznije oksida azota, tako što ih prevodi u neškodljivi gas N2.

U toku 2016. godine je realizovan projekat izgradnje Aminskog postrojenja u okviru proizvodnog kompleksa Pogona za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru, započet u septembru 2013. godine. Dobijene su sve neophodne dozvole državnih organa za rad novoizgrađenog postrojenja, čiji rad će omogućiti da se smanji količina CO2 u gasu koji NIS proizvodi do nivoa od tri odsto, što odgovara tehničkim zahtevima za njegovo korišćenje u domaćoj gasnoj distributivnoj mreži Srbije.

Završen je razvoj proizvoda sa komercijalnim nazivom NISOTEC KOMPRESOL PAG 150, koji je namenjen za podmazivanje industrijskih kompresora gasova kao što su metan, etan, propan, ugljen dioksid, a koji je zbog svoje biorazgradljivosti od iznad 60% ekološki prihvatljiviji u odnosu na druge proizvode sa istom namenom. Biorazgradljivost ovog proizvoda omogućava bazna osnova od polialkilen glikola. Od septembra 2016. godine ovaj NISOTEC proizvod se koristi za podmazivanje kompresora CO2 na NIS-ovom Aminskom postrojenju u Elemiru.