Prerada

Zahvaljujući konstantnim inovacijama i ulaganjima u našu rafinerijsku preradu obezbeđujemo Srbiji i regionu visokokvalitetna goriva.

NIS upravlja Rafinerijom nafte u Pančevu čiji je maksimalni projektovani kapacitet 4,8 miliona tona godišnje.

Rafinerija u Pančevu, proizvodi:

  • motorna goriva Evro-5 standarda,
  • avio-gorivo,
  • tečni naftni gas,
  • sirovine za petrohemijsku industriju,
  • ulje za loženje,
  • naftni koks,
  • bitumene i ostale naftne derivate.

Stalna modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a omogućila je domaću proizvodnju goriva evropskog standarda kvaliteta, a NIS grupi obezbedila strateški važnu poziciju lidera na regionalnom tržištu naftnih derivata.

U okviru druge faze modernizacije Rafinerije nafte Pančevo realizovan je projekat Duboka prerada, vredan više od 300 miliona evra, a postrojenje je svečano pušteno u rad u novembru 2020. godine. Time je omogućena povećana proizvodnja najkvalitetnijih derivata, pre svega dizela, a takođe je počela i domaća proizvodnja naftnog koksa.

Rafinerija nafte u Pančevu

Stalna modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a omogućila je domaću proizvodnju goriva evropskog standarda kvaliteta

SAZNAJ VIŠE
Projekti

Duboka prerada

Novi iskorak u modernizaciji Rafinerije nafte u Pančevu

SAZNAJ VIŠE