NIS je danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji

Radnici na rafineriji NIS
Istraživanje i proizvodnja

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa.

Prerada

Zahvaljujući konstantnim inovacijama i ulaganjima u našu rafinerijsku preradu obezbeđujemo Srbiji i regionu visokokvalitetna goriva.

Servisi

NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete, koji zadovoljavaju potrebe kompanije u sferi istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i pružaju usluge trećim licima.

Energetika

NIS se bavi proizvodnjom električne i toplotne energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora.

Promet

Promet obuhvata spoljnu i unutrašnju trgovinu, maloprodaju naftnih derivata i dopunskog asortimana, kao i veleprodaju naftnih derivata.

Naučno-tehnološki centar

Naučno-tehnološki centar (NTC) formiran je 2009. godine u cilju naučno-tehnološkog praćenja delatnosti kompanije i obezbeđenja inovacija u okviru podrške njenom poslovanju.

Osnovne delatnosti NIS-a su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike i petrohemije.

NIS Grupa u 2023.

39,2
39,2

milijarde dinara – CAPEX

1.158
1.158

hiljade uslovnih tona – obim proizvodnje

7%
7%

smanjenje direktnih emisija CO2

39,2

milijarde dinara – CAPEX

1.158

hiljade uslovnih tona – obim proizvodnje

7%

smanjenje direktnih emisija CO2

Glavni proizvodni kapaciteti NIS-a nalaze se u Republici Srbiji, dok su zavisna društva i predstavništva otvorena u nekoliko zemalja sveta.

U Srbiji NIS poseduje modernizovanu Rafineriju nafte u Pančevu, koja proizvodi širok spektar naftnih derivata evropskog standarda kvaliteta – od motornih benzina i dizel goriva, preko avio-goriva, do sirovina za petrohemijsku industriju.

Struktura prometa NIS-a obuhvata izvozne i domaće veleprodajne isporuke sirove nafte, gasa i naftnih derivata, kao i maloprodaju gotovih naftnih derivata, tečnog naftnog gasa i niza pratećih proizvoda. U Srbiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumuniji NIS upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica, a na tržištu nastupa sa dva brenda – NIS Petrol i premijum brend Gazprom.

Proizovodi i usluge

Posedujemo široku paletu proizvoda i usluga

Proizvodi i usluge po najvišim svetskim standardima – naši potrošači zaslužuju najbolje.

SAZNAJ VIŠE