Laboratorija

Kao društveno odgovorna kompanija, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta i kontrole kvaliteta svojih proizvoda.

Laboratorijska ispitivanja pri finalnoj kontroli kvaliteta, pre konačne isporuke goriva krajnjim potrošačima, sprovode se u cilju obezbeđenja kvaliteta goriva prilikom transporta od rafinerije do benzinskih pumpi i sprečavanja eventualne degradacije goriva pri transportu.

U sastavu Naučno tehnološkog centra NIS – Naftagas d.o.o. Novi Sad, posluju laboratorije (Departman laboratorije downstream i Laboratorija Upstream) koja pružaju usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

Proces kontrole kvaliteta započinje ispitivanjima kvaliteta sirove nafte na poljima u pogonskim laboratorijama, zatim ispitivanjima sirove nafte pripremljene za rafinerijsku preradu, preko ispitivanja kvaliteta procesnih tokova i poluproizvoda bitnih za praćenje i kontrolu rada rafinerijskih pogona, pa sve do kontrole kvaliteta finalnih rafinerijskih proizvoda i izdavanja Izveštaja o ispitivanju. Izveštajem o ispitivanju se potvrđuje da je kvalitet proizvedenih goriva u skladu sa propisanim kvalitetom prema zahtevima tehničkih propisa, standarda, specifikacija za proizvod.

Ovim postupcima kontrole je zagarantovan kvalitet naftnih proizvoda proizvedenih u NIS a.d.Novi Sad.

Departman laboratorije downstream je akreditovana laboratorija za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO / IEC 17025 (Sertifikat 01-372), izdat od strane Akreditacionog tela Srbije) i osposobljena za obavljanje poslova u sledećem obimu

Fizička i hemijska ispitivanja:

 • goriva (sirove nafte i naftnih ulja, procesnih gasova,bezolovnih motornih benzina EVRO PREMIJUM BMB 95, EVRO BMB 98, EVRO BMB 100 (SRPS EN 228:2017),gasnih ulja: Evrodizel, dizel gorivo Gasno ulje 0,1 i gasno ulje ekstra lako EVRO EL (SRPS EN 590:2017), biogoriva, tečnih naftnih gasova TNG auto-gas (SRP EN 589:2019), mlazno gorivo JET A-1, GM-1), avionski benzini AB 80/87,AB 100/130, AB 100 LL, ulje za loženje nisko sumporno gorivo-specijalno NSG-S, Ulje za loženje srednje S, Ulje za loženje srednje EVRO S (Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl.glasnik RS“, br. 150/2020 i 127/2021; procesnih gasova, poluproizvoda, aditiva);
 • maziva, industrijskih ulja i srodnih proizvoda od nafte, ulja i aditivi, mazive masti;
 • građevinskih proizvoda (Evro bitumen za puteve 50/70, 70/100, 160/220; polimer modifikovani bitumen za puteve PMB 45/80-65);
 • naftnog koksa;
 • hemikalija i hemijskih proizvoda (tečnog sumpora, katalizatora, antifriza i kočnih tečnosti);
 • uzoraka životne sredine (vode: otpadne i industrijske vode);

Uzorkovanje:

 • Tečnog naftnog gasa (SRPS EN ISO 4257)
 • Nafte i tečnih naftnih proizvoda (SRPS EN ISO 3170)

Ispitivanja se sprovode na više lokacija u zemlji, što obezbeđuje pokrivenost cele teritorije Republike Srbije:

 • Pančevo, Spoljnostarčevačka br.199
 • Novi Sad, Put Šajkaškog odreda br.4
 • Beograd, Aerodrom “Nikola Tesla”
 • Niš, Bulevar 12.februara 157

Laboratorija je akreditovana za 269 metodu ispitivanja (Obim akreditacije 01-372)

Laboratorija ima kompetentan inženjerski kadar koji prati, uvodi i razvija metode ispitivanja u skladu sa svetskim trendovima i direktivama EU u delu ispitivanja nafte i naftnih proizvoda. Zahvaljujući stručnosti osoblja uz kontrolu kvaliteta proizvoda, Laboratorija pruža i naučno-stručne, profesionalno-tehničke  usluge svojim korisnicima i svim zainteresovanim stranama.

Laboratorije poseduju najsavremeniju analitičku opremu poslednje generacije za ispitivanje u okviru svog delokruga rada.

Laboratorija downstream, kao jedina akreditovana Laboratorija u RS po sveobuhvatnosti ispitivanja nafte i svih  naftnih proizvoda, bitumen, naftnog koksa, voda, hemikalija, poluproizvoda, procesnih gasova, aditiva ispunjavajući zahteve standarda SRPS ISO IEC 17025:2017, obezbeđuje kvalitet usluga u svim fazama rada, od prijema zahteva za ispitivanje do izdavanja Izveštaj o ispitivanju u najkraćem mogućem vremenu.

Ovlašćenja državnih tela

Departman laboratorije downstream ispitivanja naftnih proizvoda iz uvoza , sprovodi u skladu sa imenovanjima izdatih od strane nadležnih ministarstava Republike Srbije:

 • imenovanje Ministarstva rudarstva i energetike za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti bezolovnih motornih benzina, avionskih goriva, mlaznih goriva, gasnih ulja i ulja za loženje (Rešenje broj 312-01-01314/2016-05 od 22.06.2021. godine, ) sa zahtevima Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl.glasnik RS“br. 150/2020)
 • Imenovanje Ministarstva rudarstva i energetike za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti tečnog naftnog gasa (Rešenje broj 312-01-01862/2013-03 od 22.06.2021. godine, sa zahtevima Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas („Sl.glasnik RS“br.97/10,123/12 I 63/13)

Usluge

Svi zainteresovani korisnici usluga , mogu popuniti sledeće  Zahteve za usluge ispitivanja u Laboratoriji downstream:

Svi korisnici usluga Laboratroije , mogu da iskažu svoje zadovoljstvo popunjavanjem Ankete u cilju podizanja kvaliteta naših usluga i ispunjavanju svih vaših zahteva, potreba i očekivanja

Anketa zadovoljstva korisnika laboratorijske usluge

Vaš zahtev pošaljite na e-mail: ntc.laboratorija-rnp@nis.rs
Laboratorija će Vam u najkraćem roku dostaviti ponudu

Postupanje u slučaju prigovora

Departman laboratorije downstream

Spoljnostarčevačka 199
Pančevo