Energetika

NIS se bavi proizvodnjom električne i toplotne energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora.

Takođe, bavimo se trgovinom električnom energijom, nabavkom, prodajom i upravljanjem portfolijom prirodnog gasa, prodajom komprimovanog prirodnog gasa, razvojem i uvođenjem strateški važnih energetskih projekata, razvojem i implementacijom projekata za povećanje energetske efikasnosti.

Od 2013. godine na naftnim i gasnim poljima, na osam lokacija u Srbiji, NIS je pustio u rad mini-elektrane čija je maksimalna snaga 14,5 MWe.

Ekološka prednost korišćenja ovih mini-elektrana je u proizvodnji električne i toplotne energije iz gasa, koji do sada nije bio iskorišćen zbog velike količine ugljen-dioksida i azota ili nije mogao biti valorizovan zbog nepostojanja gasne infrastrukture. NIS razvija i trgovinu električnom energijom i pored tržišta Srbije, prisutan je na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske a trguje i na granici sa Severnom Makedonijom.

Tokom 2022. godine u rad je puštena TE- TO Pančevo, prva gasno-parna elektrana u Srbiji, namenjena za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije na bazi prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivijeg goriva. Ovaj projekat NIS je realizovao u saradnji sa kompanijom „Gasprom energoholding“.

Na energetskom tržištu prirodnog gasa u Republici Srbiji NIS ima ulogu proizvođača, velikog potrošača kao i snabdevača prirodnim gasom.

Vodeći projekti

TE-TO Pančevo

Ekološki čista energija

SAZNAJ VIŠE