Филантропија и волонтеризам

Филантропске и волонтерске активности које реализујемо, чине значајан сегмент друштвено одговорног деловања компаније, чијим спровођењем заједно са нашим запосленима, настојимо да јачамо постојећа партнерства и градимо нове односе утемељене на поверењу, пријатељству и узајамној солидарности.

Посвећено негујемо партнерски однос према заједници и онима којима је потребна помоћ и подршка, а у прилог томе говори и чињеница да хуманост и солидарност нису само део наше корпоративне културе, већ пре свега искрено опредељење да својим примером стварамо “Будућност на делу”!

Филантропија

Настојимо да реализацијом многобројних филантропских пројеката поспешујемо развој емпатије наших запослених, осећај узајамне одговорности и спознаје да сваки појединачни допринос представља корак ближе ка остварењу заједничког циља.

Своје филантропске активности усмеравамо ка циљевима од ширег друштвеног значаја, а у претходном периоду нарочиту пажњу усмерили смо ка установама које се баве здравственом и социјалном заштитом деце.

Тако смо кроз подршку Дечијем селу „Др. Милорад Павловић“ из Сремске Каменице дали свој допринос побољшању услова за смештај деце и младих без родитељског старања, а рад организација усмерених на осамостаљивање и социјалну инклузију деце и рањивих категорија друштва, као што су Центар ,,Звезда“, ,,Дечије срце“ и многе друге, подржали смо индивидуалним донацијама запослених, чије износе у знак подршке, компанија дуплира.

Наше запослене, али и потрошаче, охрабрили смо да дају свој допринос у сакупљању пластичних чепова и њихову рециклажу, а све у циљу прикупљања новчаних средстава за помоћ деци са инвалидитетом и сметњама у развоју у оквиру акције „Чепом до осмеха“. На овај начин, запослени али и потрошачи компаније НИС, поред тога што показују своје волонтерско и хумано опредељење, доприносе и остварењу еколошких циљева, јер се елиминацијом пластике из отпада и рециклажом исте, смањује њен штетан утицај на животну средину.

Волонтеризам

Активности у области корпоративног волонтеризма чине интегрални део наше корпоративне културе и допринос којим настојимо да дамо додатну вредност друштвено одговорним деловањима компаније.

Имајући у виду велики број запослених који су ангажовани у компанији, корпоративно волонтирање је спрега која даје могућност повезивања колега из различитих градова, подстицај за развој тимског духа, али и прилика да се пружи подршка локалној заједници.

Препознајући значај волонтерског деловања, као и значај донирања знања и вештина, волонтерски ангажман запослених системски је уведен у компанијске вредности. Оснивањем Клуба волонтера 2018. године, појединачан волонтерски ангажман замењен је организацијом усмерених волонтерских акција које су од значаја за компанију и локалне заједнице у којима послује.

Волонтеризам у цифрама

77
77

Волонтерских акција

7300
7300

Волонтерских сати

1900+
1900+

Чланова Клуба волонтера

77

Волонтерских акција

7300

Волонтерских сати

1900+

Чланова Клуба волонтера

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Клуб волонтера

Активности у области корпоративног волонтеризма чине интегрални део наше корпоративне културе

САЗНАЈ ВИШЕ