Гас у боцама

За тржиште Републике Србије, НИС нуди више врста гасних боца у зависности од њихове примене.

Боце од 2 кг и 3 кг, 5 кг и 10 кг (гас за коришћење у домаћинству) и 35 кг (гас за индустријске потрошаче).

За тржиште Републике Србије, НИС нуди више врста гасних боца у зависности од њихове примене: боце од 2 kg и 3 kg, 5 kg и 10 kg (гас за коришћење у домаћинству) и 35 kg (гас за индустријске потрошаче).

Боце се пуне на четири локације и то у пунионицама: Нови Сад, Чачак, Београду и Ниш. Гас у боцама је смеша пропана и бутана где је садржај пропана минимум 35% а садржај бутана маx 65% и одговара квалитету по стандарду SRPS BH2 134.

Нови начин замене ТНГ боца

У складу са новим “Правилником о покретној опреми под притиском”(Сл. гласник РС бр. 30/14) од 01.06.2014.год. на продајним објектима НИС Петрол-а почела је продаја нових ТНГ боца. Наша компанија подржава одлуку Министарства и наставља да води рачуна о безбедности потрошача, корисника боца са ТНГ-ом за домаћинство, строго се придржавајући важећих прописа.