Транспорт

НИС-ово зависно друштво НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад.

НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад располаже са великим бројем друмских транспортних средстава и скоро 5000 потенцијалних возача који свакодневно прелазе хиљаде километара у најразличитијим условима експлоатације.

НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. Нови Сад одговара на широк спектар захтева корисника:

  • Транспорт путника у земљи и иностранству (путничка возила, минибуси, аутобуски превоз),
  • Тешки теретни транспорт – снабдевање радилишта алатом, опремом, радним флуидима, погонским горивом (транспорт терета до 40 т и специјални ванредни транспорти преко 40 т)
  • Лаки теретни транспорт (путари и лака доставна возила)
  • Услуге манипулације теретом (аутодизалице до 100 т носивости и специјална возила опремљена хидрауличним дизалицама, виљушкари)
  • Услуге специјалних возила (миксери за бетон, покретни парни уређаји, трактори)
  • Изнајмљивање путничких и теретних возила
    такси превоз
  • изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
  • остале пратеће делатности у саобраћају