Уље за ложење

Уља за ложење се користе као енергетска горива у индустрији и за енергетске јединице за оне системе где произвођач горионика захтева ову врсту горива.

НИС производи следеће врсте уља за ложење: Уље за ложење ниско сумпорно гориво-специјално NSGS, уље за ложење средње S, гасно уље екстра лакo EVRO EL

Ulje za loženje niskosumporno gorivo-specijalno NSG-S je mešano ostatno i destilatno gorivo koje se mora predgrevati prilikom transporta, skladištenja i upotrebe, a namenjeno je za upotrebu u metalurgiji i za sve industrijske pogone gde se zahteva nizak sadržaj sumpora i za energetske jedinice. Dobija se postupkom namešavanja vakuum ostatka, visbreking ostataka, atmosferskog ostatka, dekantnog ulja i dizelskih komponenti. Potrebno ga je skladištiti u propisano izgrađenim i opremljenim tankovima. Izbegavati skladištenje u prostoru sa drugim hemikalijama, posebno sa onim koje mogu izazvati požar, kao i ne koristiti alate koji mogu proizvesti iskru.

Ulje za loženje srednje S se koristi u industriji, poljoprivredi i za energetske jedinice i to za one sisteme gde proizvođač gorionika zahteva ovo gorivo. Za transport, skladištenje i primenu ovog goriva potrebno je predgrevanje. Dobija se postupkom namešavanja vakuum ostatka, visbreking ostataka, atmosferskog ostatka, dekantnog ulja i dizelskih komponenti. Izbegavati skladištenje u prostoru sa drugim hemikalijama, posebno sa onim koje mogu izazvati požar (oksidansi, kiseline, i dr.) Na skladištu ne upotrebljavati alate i uređaje koji mogu proizvesti iskru. Držati dalje od od otvorenog plamena, vrućih površina i izvora paljenja.

Za transport, skladištenje i primenu gore navedenih vrsta ulja za loženje goriva potrebno je predgrevanje.

Gasno ulje ekstra lako EVRO EL je destilatno gorivo namenjeno je za industrijsku upotrebu, kao i za profesionalnu upotrebu i za energetske jedinice. Namenjeno je za plamenike sa isparavanjem, kao i za sve plamenike koji rade sa pritiskom, bez mogućnosti predgrevanja goriva.

Gasno ulje ekstra lako EVRO EL se dobija namešavanjem dizelskih komponenti. U postupku finalizacije dodaje se oranž boja sa markerom i po potrebi aditivi za poboljšanje niskotemperaturnih karakteristika. Izbegavati skladištenje u prostoru sa drugim hemikalijama, posebno sa onim koje mogu izazvati požar (oksidansi, kiseline, i dr.). Na skladištu ne upotrebljavati alate i uređaje koji mogu proizvesti iskru. Držati dalje od od otvorenog plamena, vrućih površina i izvora paljenja.