Akcija za klimu

Preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica

Cilj NIS-a je da svi biznis projekti koje kompanija realizuje donose pozitivne efekte na zaštitu životne sredine. 

U borbi protiv klimatskih promena i njihovog uticaja zahtevaju se hitne akcije. Uticaj klimatskih politika na strateško pozicioniranje kompanija u naftno-gasnom sektoru danas je veći nego ikada pre. Postoji ukorenjena percepcija naftno-gasne industrije kao industrije koja ima bitan uticaj na povećanje nivoa gasova sa efektom staklene bašte, ne toliko zbog svojih direktnih emisija ili indirektnih emisija od korišćenja energije, koliko od indirektnih emisija koje nastaju upotrebom proizvoda ove industrije. Zbog toga su kompanije naftno-gasnog sektora pod sve većim pritiskom investitora i javnosti kada se govori o potrebi ograničavanja emisija gasova sa efektom staklene bašte i potrebi prelaska na niskougljeničnu ekonomiju.

NIS je čvrsto opredeljen za vođenje poslovne politike uz poštovanje načela društveno odgovornog poslovanja. U poslednjih nekoliko godina je uložen znatan napor u segmentu „Akcija za klimu“ koji predstavlja jedan od globalnih ciljeva održivog razvoja. O rezultatima ostvarenim u segmentu zaštite klime Kompanija redovno izveštava. Jedno od značajnijih ostvarenja na ovom polju je uspostavljanje mehanizma za praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na nivou cele Kompanije, uključujući i zavisna društva, na osnovu koga se izrađuje ugljenični otisak kompanije, „Carboon footprint“. Mehanizam u ovoj fazi obuhvata Opseg 1 i Opseg 2, a planira se proširenje na Opseg 3.

Sledeći korak je analiza mogućeg smanjenja emisije iz postojećih izvora NIS-a i sprovođenje raspoloživih mera za smanjenje emisija. U tom cilju je u 2021. godini započeta izrada Studije projekcija emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine sa analizom tehničkih mera za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i uspostavljanja sistema za monitoring i izveštavanje. Studija daje pravce i preporuke za razvoj niskougljenične strategije Kompanije.

Svoj doprinos zaštiti životne sredine i ublažavanju efekata klimatskih promena daju i zaposleni NIS-a. Oni su u decembru 2021. godine, u saradnji sa JKP Zelenilo Pančevo, zasadili 500 stabala javora i platana u Rafineriji nafte Pančevo i njenoj okolini. Reč je o sadnicama javorolisnog platana i srebrnolisnog javora visine oko 3,5 metara. Novi drvoredi ukupne dužine gotovo 2,5 kilometra će ulepšati deo Pančeva u kom se nalazi rafinerija i blagotvorno uticati na kvalitet vazduha u ovom gradu. I u narednom periodu NIS i zaposleni kompanije biće fokusirani na ulaganja i akcije kojima se unapređuje zaštita životne sredine.