Архива вести

НИС организовао професионално такмичење возача – ВОЗАЧКИ ИЗАЗОВ

December 12, 2000

У циљу повећања саобраћајне културе, унапређења безбедности у саобраћају и развоја такмичарског духа, на Новом комплексу НИС-а у Зрењанину 17. новембра је одржано такмичење возача професионалаца – ВОЗАЧКИ ИЗАЗОВ. На такмичењу су учествовали професионални возачи путничких и теретних возила НИС-а, а циљ такмичења је да се кроз теоријско тестирање и практичне активности изврши провера знања и спретности управљања моторним возилима и на тај начин прошири свест о безбедности, не само професионалних возача, већ и свих запослених у компанији. Такмичењу су, поред запослених у НИС-у, присуствовали и представници Агенције за безбедност у саобраћају, Управе саобраћаја Војске Србије, Саобраћајне полиције МУП-а Србије и други гости. НИС а.д. је један од највећих субјеката безбедности у саобраћају, односно Компанија са великим бројем возила која свакодневно прелазе хиљаде километара и изложени су сталном ризику. Запослени у НИС-у управљају транспортним средствима у различитим условима те су дужни да поштују позитивне саобраћајне прописе и спроводе мере прописане Законом о безбедности саобраћаја и другим законима и прописима Републике Србије као и међународним прописима у области превоза опасних материја. НИС проактивно учествује у повећању степена безбедности у саобраћају у Србији и директно сарађује са свим надлежним државним институцијама: МУП-ом Србије, Агенцијом за безбедност у саобраћају, Саобраћајним факултетом, Факултетом техничких наука итд. У протекле две године у НИС-у је донето више докумената из области саобраћаја од којих су најважнији: Стандард безбедне вожње, Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја, Политика безбедности саобраћаја, Правилник о коришћењу путничких аутомобила Нафтагас – Транспота д.о.о. и др. У циљу превентивног деловања на кориснике возила и све учеснике у саобраћају, свакодневно се спроводе активности везане за подизање свести учесника у саобраћају, контролу и опремање транспортних средстава, обуке, информисање, едукацију и провере знања професионалних возача и корисника службених аутомобила. Такође, ради се пуно на обнови возног парка што додатно утиче на подизање нивоа безбедности у саобраћају. Само у овој години купљено је 460 нових возила. Тренутна просечна старост возног парка у Компанији износи 2,5 године. Применом свих ових активности, број саобраћајних незгода све сваке године смањује, док је у 2012. години број незгода у односу на исти период 2011. године мањи за 11 одсто. Од укупног броја саобраћајних незгода, највише је оних које се сврставају у ред малих незгода (83 %), средњих је 17 %, док у овој години нема ни једне тешке саобраћајне незгоде (0 %). Возила НИС-а су за првих девет месеци ове године прешла преко 18 милиона км, док само у октобру тај број износи око 3 милиона км. Визија НИС-а у овој области је достизање високог нивоа сигурности и безбедности и успостављање позитивних трендова у континуираном опадању броја саобраћајних незгода, као што је случај у транспортним компанијама ЕУ са постигнутим најбољим резултатима у безбедности саобраћаја. Додатне информације: Нафтагас Транспорт д.о.о., зависна фирма НИС-а, формирана је 1. јуна 2012. године као резултат организационих промена унутар Компаније и тежње да се сви видови друмског транспорта путника и робе обједине, квалитативно унапреде са циљем смањења трошкова и повећања конкурентности на тржишту. Транспортне услуге Нафтагас Транспорта обједињују све захтеве корисника: • Транспорт путника у земљи и иностранству (путничка возила, минибуси, аутобуски превоз) • Тешки теретни транспорт - снабдевање радилишта алатом, опремом, радним флуидима, погонским горивом (транспорт терета < 40 тона специјални ванредни транспорти >40 тона) • Лаки теретни транспорт (путари и лака доставна возила) • Услуге манипулације теретом (аутодизалице до 100 тона носивости i специјална возила опремљена хидрауличним дизалицама, виљушкари) • Услуге специјалних возила (mikseri za beton, pokretni parni uređaji, traktori) Предности постојећег система друмског транспорта Нафтагас Транспорта јесу јединствена организациона целина, искоришћеност унутрашњих ресурса, дефинисана политика формирања возног парка, дефинисана стратегија обнављања возног парка, доношење регулационих докумената, што као крајњи резултат има ефикасно пословање уз минимум трошкова и инцидената.