Energija znanja

Benefiti učenja stranog jezika

Marija Jelić 22.03.2021 • 10 min read

Pažljivo osluškujući želje naših kolega, saradnika i profesora pomogli smo izradu savremenog Udžbenika ruskog jezika pod nazivom „Ни пуха ни пера!“, koji je rađen u duhu komunikativnog pristupa učenju stranih jezika. Kroz 10 lekcija, 300 raznovrsnih vežbi, veliki broj lingvokulturološkog materijala, gramatičke priloge, rusko-srpski rečnik upoznaćete se sa jezičkom slikom svakodnevnog života u Rusiji, kao i kulturološkim sličnostima i razlikama između Srbije i Rusije.

U našoj kompaniji mogu se čuti različiti jezici. Ruski jezik srećemo u poslovnoj komunikaciji na svakom koraku kao dragog kolegu, čak i onda kada ga ne govorimo ili ne razumemo. Rešili smo da vam približimo jedan od najprevođenijih svetskih jezika, jezik književnih remek-dela, bogatog kulturno-istorijskog nasleđa i nauke i podstaknemo vas da se prepustite čudesnoj avanturi savladavanja novog stranog jezika.

Da li ste nekad pomislili da je učenje novog jezika slično igranju sa tradicionalnim ruskim matrjoškama?

Kombinacija jezičkih elemenata je beskonačna i svaka je unikatna, poput slaganja jedinstveno oslikanih kombinacija manjih i većih matrjoški. Usvajanjem novog jezika proširujemo našu realnost, nižemo nova znanja, razvijamo kreativnost i mentalnu fleksibilnost, vizualizujemo drugačije protok vremena. Tako naša „stvarnost“, izgleda drugačije u zavisnosti od jezika kojim komuniciramo. Znanje novog jezika je poput „odevanja“ u novu dušu i telo, a benefiti njegovog savladavanja su dalekosežni. Kognitivni lingvisti veruju da lingvističko znanje ne uključuje samo znanje jezika, već i znanje o svetu čiji je posrednik jezik, živopisno opisuju ljubavni tango između jezika i kognicije, ali i uticaj jezika na naše misli. S druge strane, lingvista Noаm Čomski tvrdi da je jezička sposobnost genetički uslovljena, takvo urođeno lingvističko znanje nazivamo još i „univerzalnom gramatikom“ našeg bića.

Geografija jezika

Da li ste znati da se u Rusiji, riznici jezičkog bogatstva, kroz 11 vremenskih zona koristi 30 jezika koji imaju status državnih jezika? Postoje oni jezici čija pisma sadrže 71 slovo, poseduju 44 padeža ili 63 glagolska oblika. Zanimljivo je da u ruskom jeziku postoje dva termina za plavu boju- синий (tamno plava, indigo) i голубой (svetlo plava), dok je u japanskom jeziku dugo postojala jedna reč koja je istovremeno označavala i plavu i zelenu boju. Na eskimskom jeziku reč internet doslovno znači „putovanje kroz nekoliko nivoa“, dok na teritoriji Laponije vreme nije povezano sa sunčevim ciklusima, već se meri u skladu sa kretanjima irvasa. Jeste li razmišljali koje su boje vašeg maternjeg jezika i vremena?

Jezička mentalna gimnastika i algoritmi čudesnog mozga

Usvajanje i učenje novog jezika lekovito deluju na naše kognitivne procese – unapređuju našu pažnju, memoriju, rasuđivanje, donošenje odluka, ali smanjuju rizik od opadanja saznajnih sposobnosti koje su uslovljene procesom starenja. Poboljšavanjem izvršne funkcije mozga bilingvisti i poliglote razvijaju „saznajnu rezervu“ koja im pomaže da odlože simptome demencije. Prilikom upotrebe maternjeg jezika, ali i učenja i usvajanja stranog jezika alarmiraju se različiti delovi mozga. Usvajanje jezika je dugotrajan i nesvestan proces, dok je učenje svestan proces koji zahteva prisutnost i budnost onoga ko uči. Prilikom korišćenja maternjeg jezika, svesni procesi su značajno redukovani, dok korišćenjem stranog jezika moramo da uposlimo onaj nesvesni deo našeg „usvojenog znanja“, koga potom naši svesni mehanizmi obrađuju, ispravljaju ili prilagođavaju. Učenjem novog jezika mozak „raste“ u onim segmentima koji su odgovorni za dobijanje novih informacija, na taj način povećavamo i naše kapacitete za bržim usvajanjem drugih kompleksnih znanja. „Utapanje“ u strani jezik je ključ preoblikovanja tajanstvenih lavirinata našeg mozga.

Širenje profesionalnog horizonta

Pored uticaja na kognitivne sposobnosti, učenje jezika značajno osnažuje komunikacione i socijalne veštine. Sposobnost aktivnog slušanja sagovornika, adaptabilnost na brze poslovne promene i multitasking naročito se visoko vrednuju u poslovnom okruženju. Kao što „prizivaju“ iz memorije, rečnike svih jezika koje poznaju, multilingvisti isto tako lako „žongliraju“ između raznovrsnih kompleksnih zadataka. Što više uranjaju u izučavanje novog jezika sve više oštre izvršne funkcije mozga, lakše pristupaju rešavanju problema i razvijaju brže verbalnu i neverbalnu inteligenciju. Zaposleni koji koriste više jezika, poseduju i veću sposobnost donošenja racionalnih odluka. Maternji jezik bojimo emotivno, koristimo ga impulsivno i spontano, dok stranom jeziku pristupamo oprezno te donosimo promišljenije odluke. Osim što gradimo mostove razumevanja među zaposlenima, poznavanjem više jezika, otvaramo i vrata sveta ka neočekivanim poslovnim mogućnostima.

Jezički kaleidoskop

Usvajanjem gramatičkih pravila i vokabulara stranog jezika, suptilno poboljšavamo razumevanje maternjeg jezika i postajemo svesniji njegove vrednosti, lepote i bogatstva. Maternji jezik i pismo kodiraju nacionalnu i kulturnu identifikaciju govornika, jezik je mapa naše kulture, arhiv naše istorije, nasleđa i baštine, a „svako umanjenje jezičke raznolikosti umanjuje i prilagodljivost naše vrste jer smanjuje zalihe znanja na koje bismo mogli da se oslonimo“. (Rasel Bernard, „O jezičkim diverzitetima“). Savladavanjem novih jezika pokazujemo tolerantnost prema drugačijim stavovima i organizaciji „sveta“, razbijamo nametnute stereotipe i predrasude, svet bojimo drugačijim jezičkim nijansama i tonalitetima.

Male tajne poliglota – vodič kroz jezičku galaksiju

Učenje novog jezika je poput plivanja na otvorenom nemirnom okeanu. Na početku procesa učenja, siloviti talasi nas zapljuskuju, lome našu motivaciju, bude osećaj straha i sumnje, kako se približavamo cilju, rađaju se osećanja zadovoljstva i ispunjenosti, dok sigurno pratimo ritmiku talasa otvorenog jezičkog prostranstva. Kako biste što duže ostali istrajni na svom jezičkom proputovanju, postavite realne ciljeve, počnite sa „malim jezičkim zalogajima“, uživajte i igrajte se u procesu učenja, jer čovek je čovek jedino kada se igra (homo ludens)! Trudite se da aktivno i simultano razvijate sve 4 jezičke kompetencije.

Prvi korak na tom putu je oslobađanje od straha od grešaka, jer su greške sastavni deo procesa učenja. Prigrlite greške, sprijateljite se sa novim jezikom i vežbajte! Posvetite svakodnevno barem 15 minuta svog vremena da naučite neku novu reč ili utvrdite i konsolidujete naučeno gradivo, jer je uvođenje rutine jedan od najboljih načina da isplanirate druženje sa stranim jezikom. Pravite pauze između naučenih sadržaja, „efekat razmaka“ je delotvoran prilikom usvajanja novog jezika. Zato ogrnite motivaciju, istrajnost i strpljenje i napravite jezički kroj po svojoj meri- stil učenja i jezičke aktivnosti kreirajte u odnosu na vaše individualne karakteristike.

Ako ste gastronom, priuštite sebi gastro – jezičko iskustvo učeći strani jezik kroz časove kuvanja, zaljubljenik ste u sedmu umetnost, organizujete filmsko veče gledajući filmove ili animirane crtaće na autentičnom jeziku sa titlom ili bez njega, tako vežbate jezičke kompetencije aktivnog slušanja i čitanja. Unapredite znanje jezika čitajući omiljena klasična dela na originalnom jeziku u njihovim sažetim izdanjima, dečiju literaturu, poeziju ili stripove. Istovremeno, trudite se da ne zapostavljate jezik svakodnevnice – listajte stranu štampu, časopise, posećujete strane portale. Muzika je najbolja podrška za brzo učenje jezika! Napravite muzičku listu omiljenih stranih izvođača ili listu podkasta na jeziku koji učite, kroz muziku prirodno usvajate nove reči, fraze, navikavate „muzičko uvo“ na autentični izgovor. Ne zaboravite da se nekoliko stotina jezika već nalazi u vašem džepu- učite strane jezik putem aplikacija kao što su duolingo, drops, memrise, babbel, busuu, tandem. Kroz interaktivne igre, jednostavne dijaloge, vežbe pisanja i zabavne testove, u hodu memorišete nove reči, fraze i gramatička pravila. Nagradite aplauzom vaš jezički progres! Koristeći jezičke aplikacije ili specijalizovane jezičke grupe na društvenim mrežama pronađite svog tandema- izvornog govornika za konverzaciju i pozovite ga na jezički ples. Pomoć izvornih govornika u konverzaciji, pozitivni komentari i njihovo ohrabrivanje podstiču vašu motivaciju i miluju ego. Ukoliko imate mogućnosti, isplanirajte, makar i kratak put u postojbinu jezika koji učite- konverzacija se najprirodnije rascvetava u okruženju nativnih govornika.

Nove reči učite kroz vođenje dnevnika, pisanje rečnika i pisama, haiku poezije, igru memorije ili asocijacije. Reči uvek učite u kontekstu kroz kratke rečenice ili fraze, nikada izolovano! Pomozite svom mozgu da formira nove jezičke slike i poveže ih sa postojećim znanjima. Naša memorija je poput mišića koji je potrebno uvek stimulisati i vežbati. Upotreba stranog jezika i prevod nepoznatih reči na maternji jezik treba da bude izbalansiran. Jedna od mana učenja putem stalnog prevođenja je traženje jezičkih ekvivalenata, poput kulturoloških pojava koje je nemoguće adekvatno prevesti ili pukog kopiranja gramatičkih struktura maternjeg jezika na strani. S druge strane, ukoliko učite poslovice ili kolokvijalne izraze na ciljanom jeziku, prevod na maternji jezik doprinosi boljem razumevanju i osećanju sigurnosti.

Prepustite se osvajanju novih jezičkih vrhova, dostizanju slobode i samopouzdanja, poigravajte se sa svojim likom u ogledalu, možda će vam se dopasti kako zvuči na nekom drugom jeziku.
„Ni puha ni pera!“ – nek vam je sa srećom!

PDF verzija udžbenika, kao i audio materijali, dostupni su za besplatno preuzimanje na našem sajtu: https://www.nis.rs/ruski-jezik-udzbenik/  

Energija Znanja

Udžbenik ruskog jezika

„Ни пуха ни пера“ je novi savremeni udžbenik za učenje ruskog jezika, u čijoj je izradi učestvovala i naša kompanija

SAZNAJ VIŠE