Naši ljudi

I nafta je ženskog roda

Autor: Bizlife magazin 11.04.2022 • 5 min read

Činjenica je da se granica između „muških“ i „ženskih“ profesija tokom poslednjih godina sve više briše.
Za naftni biznis se tradicionalno kaže da je „muški zabran“, jer ćemo teško moći da zamislimo predstavnice nežnijeg pola na bušaćim postrojenjima, naftnim poljima ili prerađivačkom kompleksu, mada se situacija tokom poslednjih godina i na ovom polju značajno promenila. Da su u pitanju predrasude kao i da nije reč o „ženskoj“ ili „muškoj“ već naftnoj industriji potvrđuju dve dame, Marija i Jasmina, koje su duže od jedne decenije deo NIS-ovog tima.

Izazovi koje je zadovoljstvo rešavati

Plavi mantil i zaštitne naočare deo su svakodnevice Marije Udicki, diplomiranog inženjera geologije, koja je zaposlena u NIS-u još od 2006. godine. Poslednjih sedam godina Marija je na čelu Laboratorije za isplaku koja obuhvata centralnu Laboratoriju u Zrenjaninu i terenske laboratorije na bušaćim postrojenjima: „Isplaka je radni fluid koji se koristi u procesu bušenja naftnih i gasnih bušotina. U Laboratoriji radimo kontrole kvaliteta isplačnih materijala, uzoraka isplake u toku izrade bušotina, ispitivanje novih tipova isplake i receptura za potrebe bušenja u svim geološkim uslovima“ objašnjava Marija koja svoj posao vidi kao izuzetno dinamičan i pun izazova koje je zadovoljstvo rešavati.

Zeleno polje

„U toku prošle godine Isplačni servis je po prvi put izašao da radi u inostranstvo, teritoriju Rumunije, što smatram svojevrsnom potvrdom višegodišnjeg truda, znanja i zalaganja svih zaposlenih iz Servisa i Laboratorije i najvećim poslovnih uspehom. To nam je omogućilo da postanemo konkurentni na svetskom tržištu“ kaže Marija i dodaje da se tokom poslednjih godina u okviru Laboratorije intenzivno radilo na aktivnoj saradnji sa svetskim servisnim kompanija po pitanjima razvoja novih tehnologija.
Po završetku radnog dana, laboratorijske instrumente i merne table Marija zameni igrom i druženjem sa svojim sinovima, desetogodišnjim Rastkom i sedmogodišnjim Vukašinom, koje smatra svojim najvećim ličnim uspehom i u čijem odrastanju i vaspitanju svakodnevno uživa. Za sebe kaže da je po prirodi avanturista, voli da putuje, posebno na zimske destinacije, jer smatra da upravo putovanja izgrađuju ličnost, obogaćuju čoveka i menjaju nabolje njegov pogled na život.

Nijedan dan nije isti

Teško da će se naći ijedan krupni investicioni projekat u pančevačkoj rafineriji, a da u njegovoj realizaciji nije učestvovala Jasmina Milenković. Jasmina je po obrazovanju profesorka ruskog jezika i književnosti i već 13 godina je deo kolektiva pančevačke rafinerije. Poslednjih 10 godina rukovodi nabavkom na svim krupnim investicionim projektima u NIS-u: „Želju za sticanjem znanja i veština van zone sopstvenog komfora smatram svojim najvećim poslovnim uspehom“, ističe Jasmina i dodaje da vođenje i realizacija nabavke na krupnim investicionim projektima, koja se odvija paralelno sa samim projektovanjem, predstavljaju svojevrsnu kompetenciju koju retko ko ima priliku da stekne u Srbiji:

Zeleno polje

„U pitanju je nelinearan i kompleksan pristup nabavci koji podrazumeva konstantnu saradnju sa stručnjacima iz različitih oblasti: od inženjeringa do finansija. Pored toga, u ovakvim projektima, uvek morate biti spremni da predvidite izmene obima, ali i osigurate potrebnu konkurenciju na samom početku procesa kroz inicijalno ugovaranje“, kaže Jasmina uz konstataciju da svako probijanje i roka i budžeta utiče na vrednost i isplativost investicije:
„Morate pravovremeno i blagovremeno delovati, biti proaktivni i ne dozvoliti da rešavate probleme već da ih unapred prepoznate. Na projektu, nijedan dan nije isti“, dodaje Jasmina. Do sada bogat portfolio Jasmininih projekata uključuje sve krupne razvojne investicione poduhvate koji su doprineli dodatnoj modernizaciji Rafinerije Pančevo tokom poslednjih deset godina, kao što su Kompleks za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT) i projekat „Duboka prerada“ koji je završen 2020. godine, a u čiju izgradnju je NIS uložio više od 300 miliona evra. Trenutno Jasmina radi na projektu rekonstrukcije postrojenja FCC i izgradnje ETBE u pančevačkoj rafineriji, koji predstavlja nov strateški korak u razvoju i modernizaciji domaće Rafinerije.Nakon završetka radnog dana, Jasmina uživa u šetnji sa ljubimcima, patuljastim šnaucerima, a svaki slobodan dan iskoristi i za upoznavanje Srbije, pa je poslednji izlet iskoristila da „napuni baterije“ uživajući u prirodi Zlatara i njegove okoline. Uz to, Jasmina je i ponosna majka četrnaestogodišnjeg Vase.

Kako je raditi u industriji koja se često percipira kao „muška“?
Marija: Lako Obožavam svoj posao I bez obzira što se predstavja kao “muški”, mogu da kažem kroz svoje dugogodišnje iskustvo rada u naftnoj industriji da imam izuzetan odnos sa kolegama, bezrezervnu podršku i pomoć u svakom momentu.
Jasmina: Upravo kako i kažu: „Sve je stvar percepcije“. Nisam pobornik podele poslova ili oblasti rada na “muške” i “ženske”. U našoj Rafineriji nafte Pančevo ne postoji takva podela. Čak mislim da su žene zbog svoje intuicije nekad u prednosti, što naše “muške kolege umeju da cene.