Kako cena nafte utiče na poslovanje?

06.08.2020 • Video 4:57 min

Sve češće se govori o tome da svet ostaje bez nafte i da su rezerve sve manje, pa bi logičan zaključak bio da će cena nafte neminovno da raste. Međutim, cena nafte na svetskom tržištu drastično se menja, odnosno naglo pada i raste.

Na koji način promene cene nafte utiču na poslovanje NIS-a pogledajte u videu.